• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Työkokeilu Rovaniemen alueella

Onko sinulla tarvetta selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi tai mahdollisuuksiasi palata työmarkkinoille? Voit hakeutua työkokeiluun, jos sinulta puuttuu ammatillinen koulutus, suunnittelet alan tai ammatin vaihtoa tai mietit yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona. Työkokeilussa ollessasi teet työpaikalla soveltuvia tehtäviä työnantajan ohjauksessa ja valvonnassa. Työpaikalla toteutettavan työkokeilun avulla lisäät mahdollisuuksiasi työllistyä jälleen työmarkkinoille. 

Sopimus työkokeilusta
Työkokeilija, TE-palvelut ja työkokeilun järjestäjä tekevät yhdessä kirjallisen sopimuksen hyvissä ajoin ennen työkokeilun alkamista. Kirjallinen sopimus työaikojen ja -paikkojen nimeämisestä takaa sinulle työkokeilijana vakuutusturvan sopimuksen aikana. Työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa, se ei kerrytä vuosilomapäiviä tai eläkettä etkä työkokeiluun osallistuvana ole työterveyshuollon piirissä.

Työkokeilun kesto ja työaika
Työkokeilun kesto sovitaan yksilöllisesti ja useimmiten tehdään 1-3 kuukauden sopimuksia. Työaika on yleensä viisi päivää viikossa ja 4-8 tuntia päivässä, työtehtävästä ja tilanteestasi riippuen. Työkokeilussakin työ on aina ensisijaista. Työkokeilu voidaan keskeyttää heti, jos siirryt palkkatyöhön.

Toimeentulo
Työkokeilun aikana olet oikeutettu saamaan työttömyysetuutta. Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela. Lisäksi saat osallistumispäiviltä kulukorvausta 9€ / päivä.

Työkokeilun jälkeen
Oma arviosi työkokeilun sujumisesta on tärkeää jatkon suunnittelussa TE-palveluiden kanssa. Myös työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia. Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla.

Työkokeilu kaupungin yksiköissä
Rovaniemen kaupungin yksiköt tarjoavat mahdollisuuden tutustua eri aloihin työkokeilun kautta.
Lisätietoa työkokeilusta kaupungin yksiköissä voi kysyä sähköpostitse: tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi.

 

 

 

Ota yhteyttä

Rovaniemen kaupungin yksiköt:

Kirsi Portaankorva
työnsuunnittelija
050 315 1285
tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi

Muut työnantajat:

Työnhakijan vastuuvirkailija
TE-palveluissa

Lomakkeet ja linkit: