• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Kuntalisä kolmannelle sektorille

Kuntalisää voidaan harkintaan perustuen myöntää vaikeasti työllistyvän työttömän palkkakustannuksiin 8-12 kuukauden ajalta. Poikkeuksena oppisopimuskoulutuksen ja palkkatukityön yhdistävät mallit, joissa kuntalisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalta. Lisä kohdennetaan pääosin yli 300 päivää työttömänä olleille. 

Kuntalisän hakijalla on oltava Lapin TE-toimiston palkkatukipäätös vaikeasti työllistyvän henkilön tai nuoren alle 25-vuotiaan henkilön työllistämiseen.

Kuntalisää ei makseta järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työttömän henkilön palkkaamiseen niiltä osin, jotka TE- toimisto katsoo olevan elinkeinotoimintaa harjoittava, jotta kuntalisätuella ei vääristetä elinkeinotoiminnan harjoittamista ja siihen liittyvää kilpailua Rovaniemen kaupungissa.

Kuntalisän määrä on vuonna 2020 enintään 350 €/kk 8-12 kuukauden ajan. Poikkeuksena oppisopimuskoulutuksiin kuntalisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle.

Lisää ei myönnetä

 • jos hakija saa Rovaniemen kaupungilta muuta avustusta työllistettävän palkkaukseen
 • alle 8 kk:n työsuhteeseen
 • henkilöstä, jolle on myönnetty kuntalisää edellisen viiden vuoden aikana
Ota yhteyttä
Kirsi Portaankorva
työnsuunnittelija
050 315 1285
tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi