• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Työ ja elinkeinot
Kuntalisä kolmannelle sektorille

Kuntalisää voidaan harkintaan perustuen myöntää vaikeasti työllistyvän työttömän palkkakustannuksiin        8-12 kuukauden ajalta. Poikkeuksena oppisopimuskoulutuksen ja palkkatukityön yhdistävät mallit, joissa kuntalisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalta. Lisä kohdennetaan pääosin yli 300 päivää työttömänä olleille. 

Kuntalisän hakijalla on oltava Rovaniemen TE –toimiston palkkatukipäätös vaikeasti työllistyvän henkilön tai nuoren alle 25-vuotiaan henkilön työllistämiseen.

Kuntalisää ei makseta järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille työttömän henkilön palkkaamiseen niiltä osin, jotka TE- toimisto katsoo olevan elinkeinotoimintaa harjoittava, jotta kuntalisätuella ei vääristetä elinkeinotoiminnan harjoittamista ja siihen liittyvää kilpailua Rovaniemen kaupungissa.

Kuntalisän määrä on vuonna 2019 enintään 350 €/kk 8-12 kuukauden ajan. Poikkeuksena oppisopimuskoulutuksiin kuntalisää voidaan myöntää koko oppisopimuskoulutuksen ajalle.

Lisää ei myönnetä

 • jos hakija saa Rovaniemen kaupungilta muuta avustusta työllistettävän palkkaukseen
 • alle 8 kk:n työsuhteeseen
 • henkilöstä, jolle on myönnetty kuntalisää edellisen viiden vuoden aikana
Ota yhteyttä
Heli Pääkkö
hankeasiantuntija
p.040 535 7890
tyollisyyspalvelut@rovaniemi.fi