Etusivu>Palvelut>Turvallisuus ja järjestys>Turvallisuustyön kehittäminen
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Turvallisuus ja järjestys

Paikallisen turvallisuustyön kehittäminen

 

Matkailun turvallisuus -työryhmän raportti Onnettomuuksien ehkäisy -työryhmän raportti Kylien turvallisuus -työryhmän raportti Huumeiden käytön ehkäisy -työryhmän raportti Väkivaltarikollisuuden ehkäisy - työryhmän raportti Omaisuusrikosten ehkäisy - työryhmän raportti Sosiaalinen turvallisuus -työryhmän raportti Nuorten syrjäytymisen ehkäisy - työryhmän raportti Liikenneturvallisuus työryhmän raportti Turvallisuustyön kehittäminen - yhteenvetoraportti

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen sisäisen turvallisuuden ohjelmasta 8.5.2008. Ohjelmassa hallitus määritti poikkihallinnollisesti sisäisen turvallisuuden keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet. 
Ohjelman tavoiteeksi asetettiin ”Suomi on Euroopan turvallisin maa vuonna 2015”.

 

Seudullisen ja paikallisen turvallisuustyön tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. Yhtenä tärkeänä keinona tavoitteen saavuttamiseksi on paikallinen turvallisuussuunnitelma, joka toteutetaan eri viranomaisten ja toimijoiden välisenä laajana yhteistyönä.

 

Rovaniemellä on valmistunut turvallisuussuunnitelma valtuustokaudelle 2014 – 2016. Suunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 16.6.2014.

Lomakkeet