• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Tietosuoja
Valinnanvapaus

Terveysaseman vaihtaminen

Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus vaihtaa hoidostaan vastaava terveysasema oman kunnan tai muun kuin oman kunnan terveyskeskuksen alueelta. Samanaikaisesti voi olla vain yhden terveysaseman asiakkaana. 

Siirtymisestä kannattaa keskustella hoitohenkilökunnan kanssa, sillä pitkäaikainen hoitosuhde takaa parhaimman hoitotuloksen. Jos haluat vaihtaa oman terveysasemasi, vaihdon voit tehdä asioimalla haluamallasi terveysasemallasi ja kertoa asiasta henkilökunnalle.

Voit vaihtaa terveyskeskusta aikaisintaan vuoden kuluttua edellisestä valinnasta. Terveysaseman tai terveyskeskuksen vaihto perustuu henkilön omaan ilmoitukseen eikä niistä tehdä erillistä päätöstä.

Jos tarvitset väliaikaisesti hoitoa vakituisen asuinkuntasi ulkopuolella Tarvitset hoitovastuussa olevalla terveysasemalla laaditun hoitosuunnitelman. Vastuu sairauden kokonaishoidosta säilyy vakituisella terveysasemallasi.

Toimita kirjallinen ilmoitus terveysaseman tilapäisestä vaihtamisesta sekä vakituisen että oleskelupaikkakuntasi terveysasemille vähintään kolme (3) viikkoa ennen ensimmäistä käyntiä.

Tilapäisen oleskelun aikana palvelujen järjestämisestä ja kustannuksista voidaan sopia kuntien kesken myös maksusitoumuksella.