• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys

Varautuminen lintuinfluenssaan

Asutuksen läheltä löytyneeseen kuolleeseen luonnonlintuun ei tule koskea käsin. Se tulisi haudata maahan noin 40 cm:n syvyyteen. Vaihtoehtoisesti linnun voi poimia muovipussiin ja laittaa sekajätesäiliöön (ei biojätteisiin). Kuolleita lintuja käsiteltäessä on käytettävä suojakäsineitä ja pestävä kädet jälkeenpäin.

Lintuinfluenssa on lintujen virustauti.  Lintujen kuolemat eivät yleensä liity lintuinfluenssaan. Ihmiselle vaarallista H5N1-lintuinluenssavirusta ei ole toistaiseksi tavattu Suomessa. Tauti tarttuu ihmiseen linnuista erittäin huonosti. Yhtään tartuntaa luonnonlinnuista ihmisiin ei ole todettu. Ihmisissä todetut lintuinfluenssatapaukset ovat harvinaisia ja ne ovat olleet peräisin siipikarjayksiköistä. Viruksen ei ole todettu leviävän ihmisestä toiseen.H5N1-lintuinfluenssan leviäminen Eurooppaan ei sinänsä lisää laajan ihmisestä toisen leviävän epidemian uhkaa.

Lisätietoja saa mm. Ruokaviraston Ajankohtaista lintuinfluenssasta -sivulta.

Kuolleet luonnonlinnut

Luonnon annetaan hoitaa itse sairaat ja sairaalta vaikuttavat linnut. Niihin ei tule koskea eikä niitä tule pyydystää. Niitä ei pidä myöskään viedä kunnaneläinlääkärille tai yksityisille eläinlääkäriasemille etukäteen ilmoittamatta. Kaikki lentokyvyttömät linnut eivät ole sairaita. Kevään ja kesän edetessä joukossa on myös pesästä lähteneitä lentokyvyttömiä poikasia. 

Asutuksen lähellä yksittäisistä kuolleista linnuista luonnossa tai yksityisalueilla ei tarvitse ilmoittaa, sillä ne ovat kuolleet todennäköisesti johonkin muuhun kuin lintuinfluenssaan. Tontin omistaja on velvollinen huolehtimaan niiden siivoamisesta normaalin kunnossapidon puitteissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen linnun voi asutuksen läheisyydessä, pihapiirissä haudata maahan 40 cm:n syvyyteen sellaisenaan (ei maatumattomassa muovipussissa) tai sen voi poimia käsin koskettamatta ehjään pussiin ja panna sitten suljetussa pussissa kannelliseen sekajäteastiaan. Huolellinen käsien pesu tämän jälkeen riittää varotoimenpiteeksi.

Metsissä ja etäällä asutuksesta tai muista riskialttiista kohteista jätetään kuolleet yksittäiset linnut luontoon maatumaan.

Yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta vastaa kunta sisältäen myös kuolleiden lintujen keräämisen. Yleiseltä paikalta, missä erityisesti lapset voivat joutua kuolleiden lintujen kanssa kosketuksiin (päiväkodit, koulut, leikkipuistot, uimarannat),  on kuolleet linnut hyvä kerätä pian. Ne voi poimia itse käsin koskettamatta ehjään pussiin ja panna sitten suljetussa pussissa sekäjäteastiaan.

Suuri joukko kuolleita lintuja

Lintuinfluenssaa on syytä aina epäillä, jos todetaan luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemia. Yksittäistä kuolleena löydettyä lintua ei pääsääntöisesti pidetä lintuinfluenssaepäilynä, ellei kyseessä ole iso petolintu. Yleensä joukkosairastumisena tai -kuolemana voidaan pitää tilannetta, jossa samalta alueelta löytyy sairaana tai kuolleena useampi kuin yksi joutsen, viisi tai useampi muu vesilintu tai yli kymmenen muihin lajeihin kuuluvaa lintua.

Lintujen joukkokuolemista on ilmoitettava viipymättä kunnaneläinlääkärille (ks. yhteystiedot alla) tai läänineläinlääkärille, joka huolehtii näytteenotosta. Myös yksittäisistä isoista petolinnuista on hyvä ilmoittaa kunnaneläinlääkärille. Virkaeläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan.

Tätä pienemmistä määristä kuolleita lintuja voi ilmoittaa Ruokaviraston internetlomakkeen kautta.

Kuolleiden lintujen löytöpaikan ja sen koordinaatit saa otettua talteen esimerkiksi älypuhelimen karttasovelluksella.

Vesi ja uimarannat

Alueilla, joilla linnuissa on todettu lintuinfluenssavirusta,  virusta on löydetty myös luonnonvesistä. Keittämätöntä luonnonvettä ei ole suositeltavaa juoda (purot, avolähteet), sillä luonnonvesien kautta voi levitä muita ihmiselle haitallisia taudinaiheuttajia. Uimarantoja valvotaan tavalliseen tapaan ja niitä voidaan turvallisesti käyttää ellei viranomainen anna erikseen asiasta ohjeita. Jos uimarannalta tai avantouintipaikalta löydetään useita kuolleita lintuja, asiasta on syytä ilmoittaa kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Lintuinfluenssaviruksen leviäminen talousveden välityksellä on erittäin epätodennäköistä. Tavanomaiset vedenpuhdistusmenetelmät poistavat tartuntavaaralliset virukset talousvedestä. Tarvittaessa vesilaitoksille annetaan yksityiskohtaiset ohjeet veden tehostetusta käsittelystä.

Sellaista luonnon pintavettä, josta on löytynyt runsaasti kuolleita lintuja, tai jossa voidaan muusta syystä epäillä olevan lintuinfluenssavirusta, saa käyttää ainoastaan keitettynä (esimerkiksi vapaa-ajan asunnoissa tai saunoissa).

Yhteystiedot:

Terveysvalvonnan johtaja Pälvi Palojärvi puh. 0400 295 866
Johanna Isaksson puh. 040 657 4468, eläinlääkäreiden esimies, valvontaeläinlääkäri
Kaupungineläinlääkäri Tarja Kujala puh. 0400 397 733
Kaupungineläinlääkäri Pauliina Meri puh. 0400 397 727
Kaupungineläinlääkäri Sanna Nykyri 016  322 4200
Kaupungineläinlääkäri Suvi Palosaari 016 322 4200
Kaupungineläinlääkäri Päivi Riskilä puh.  040 540 5306
Kaupungineläinlääkäri Maarit Hyypiä puh. 0400 221 439, Ranua
Kunnaneläinlääkäri Pekka Salminen puh. 0400 396 941, Pello
Kaupungineläinlääkäri Emmaleena Havela, puh. 0400 262 831, Ylitornio
Kaupungineläinlääkäri Heidi Kvist puh. 0400 398 491, Ylitornio
Kaupungineläinlääkäri Minna Harju puh. 0400 392 369, Kolari
Valvontaeläinlääkäri Maarit Salmi  puh. 050 574 9735

Terveystarkastajien päivystyspuhelin arkisin 0400 128 447
Terveystarkastaja Kimmo Aaltonen puh. 0400 228 928
Terveystarkastaja Antero Juvani puh. 040 701 2367
Terveystarkastaja Sini-Sisko Kilpeläinen puh. 040 525 0260
Terveystarkastaja Päivi Rata-Romakkaniemi puh.  0400 368 611
Terveystarkastaja Anna-Maija Seppänen puh.  040 821 2707
Terveystarkastaja Tommi Tuimala puh. 040 186 5418
Terveystarkastaja Riitta Vilmilä puh. 040 5387 745


Puisto- ja muiden yleisten alueiden kunnossapito:
Rovaniemi: Mirja Vääräniemi 040 526 1097, Kari Lukkarinen 0400 695 012
Ranua: Ismo Sarajärvi puh.  0400 181 765
Ylitornio: Talonmieskeskus puh. 0400 767 532 (päivystys 24 h/vrk)
Kolari: Mika Liikamaa 040 832 6198

Lisätietoja:
   
Zoonoosikeskus

Lintuinfluenssa-asetus (Finlex)

Sosiaali- ja terveysministeriö STM, Lintuinfluenssa

ETT ry, Siipikarjan tarttuvat taudit/Lintuinfluenssa

 BirdLife Suomi ry, Lintuinfluenssa