• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveydensuojelu

Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kuntien terveydensuojeluviranomainen on Rovaniemen ympäristölautakunta.

Terveydensuojelu on yksi ympäristöterveydenhuollon osa-alue. Terveydensuojelu perustuu terveydensuojelulakiin (763/94), jonka tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa terveyshaittaa.

Terveydensuojeluun kuuluu mm:
 - Ilmoituksenvaraisten huoneistojen, kuten koulujen, päiväkotien, sosiaalihuollon yksiköiden, uimahallien, kauneushoitoloiden sekä majoitushuoneistojen valvonta ja ilmoitusten käsittely
 - Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen, talous- ja uimaveden laadun valvonta
 -  Asuntojen ja yleisten alueiden terveellisyys, sisämeluntorjunta
  - Jätehuollon valvonta (terveyshaitat)
 - Terveyshaittojen arviointi

 Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan toiminnanharjoittajalla on velvollisuus tunnistaa toimintansa terveysriskit, toimia riskien hallitsemiseksi ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä sekä estää terveyshaittojen syntymistä mahdollisuuksien mukaan (omavalvonta).

 

Lomakkeet terveydensuojelulain 13 §:n mukaisen ilmoituksen ja 18 §:n mukaisen vesilaitoksen hyväksymishakemuksen tekemiseen löytyvät sivulta Ilmoitukset ja hakemukset

Sähköinen asunnontarkastuspyyntölomake ja ohje asunnontarkastuspyyntöön löytyy täältä. Linkki sähköisesti lähetettävään lomakkeeseen sekä ohjeeseen löytyy myös Ilmoitukset ja hakemukset -sivulta

Päivähoitotilojen suunnitteluohje sekä ohje kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle löytyvät myös sivun alareunan liitetiedostoista.

Kaivojen rakentamiseen, korjaamiseen, puhdistamiseen, desinfioimiseen jne.löytyy ohjeita Ympäristöhallinnon Vedenhankinta kaivosta -sivulta

Terveyshaitta määritellään terveydensuojelulaissa seuraavasti:

 • ihmisessä todettava sairaus tai muu terveydenhäiriö
 • sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintyminen, joka voi vähentää väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä

 

Liitetiedostot
Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta (80,4 kB) Ohje talous- tai allasvesihygieenisen osaamisen osoittavan todistuksen suorittamisesta
Ohje huoneiston perustajalle (257,2 kB) Ohjeita kauneushoitolan, jalkahoitolan, tatuointiliikkeen, solariumin, yms. perustajalle
Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (142,6 kB)
Ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 2020-2024 (804,9 kB) Valviran ja Ruokaviraston yhteinen ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2020-2024.
Lasten päiväkotitilojen suunnitteluohje (655,6 kB) Päiväkotitilojen uudisrakennus tai peruskorjaus, päiväkotitilojen perustaminen ja käyttöönotto