• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Omavalvonta

Termi omavalvontasuunnitelma on poistettu elintarvikelaista (linkki: elintarvikelain muutos 1397/2019). Muutos on astunut voimaan 1.1.2020. Toimijoilla pitää kuitenkin olla järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä järjestelmä (omavalvonta) voi olla esimerkiksi laatujärjestelmä, Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje tai pienimuotoisessa toiminnassa työohjeet.

Myös elintarvikekontaktimateriaalialan toimijoilla on oltava omavalvontajärjestelmä (GMP) tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvonta-asiakirjojen perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Elintarviketyöntekijältä vaadittavat todistukset

Siivoussuunnitelma

Elintarvikehuoneisto on pidettävä hyvässä kunnossa ja puhtaana sekä siivottava säännöllisesti. Lisäksi edellytetään, että elintarvikehuoneistossa on asianmukaisesti varustetut säilytystilat siivousvälineille ja  –aineille.

Omavalvontaan tulee sisällyttää toimiva järjestelmä tai ohjeistus, jossa kuvataan eri tilojen siivottavat kohteet, puhdistustapa ja  –tiheys sekä käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet.

Pitämällä huolta elintarvikehuoneistojen, laitteiden ja välineiden hyvästä hygieenisestä tasosta sekä oikeasta sijoittelusta, taataan asiakkaille ja henkilökunnalle turvallinen ja viihtyisä ympäristö.