• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Omavalvonta

Kirjallisen omavalvontasuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen on jokaisen elintarvikealan elintarvikealan toimijan lakisääteinen velvollisuus. Tarvittavan kirjallisen aineiston laajuus riippuu mm. toiminnan moninaisuudesta, tuotteiden monipuolisuudesta ja niihin liittyvistä riskeistä.

Elintarviketyöntekijältä vaadittavat todistukset

Siivoussuunnitelma

Elintarvikehuoneisto on pidettävä hyvässä kunnossa ja puhtaana sekä siivottava säännöllisesti. Lisäksi edellytetään, että elintarvikehuoneistossa on asianmukaisesti varustetut säilytystilat siivousvälineille ja  –aineille.

Omavalvontasuunnitelmaan tulee sisällyttää toimiva siivoussuunnitelma, jossa kuvataan eri tilojen siivottavat kohteet, puhdistustapa ja  –tiheys sekä käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet.

Pitämällä huolta elintarvikehuoneistojen, laitteiden ja välineiden hyvästä hygieenisestä tasosta sekä oikeasta sijoittelusta, taataan asiakkaille ja henkilökunnalle turvallinen ja viihtyisä ympäristö.