• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Elintarvikevalvonta

Ruokaviraston neuvontasivusto: Koronavirus COVID-19

Ravintola, myytkö noutoruokaa poikkeustilan aikana? Katso Ruokaviraston ohje noutomyynnistä.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on valvoa ja edistää kaikkien elintarvikkeiden turvallisuutta, asianmukaista laatua ja koostumusta sekä ehkäistä ja poistaa elintarvikkeista johtuvia terveyshaittoja. Elintarvikevalvonta kattaa koko tuotantoketjun alkutuotannosta kuluttajalle.

Elintarvikevalvonnan järjestämisestä Rovaniemen kaupungssa sekä Ranuan, Pellon, Ylitornion ja Kolarin kunnissa vastaa Rovaniemen ympäristölautakunta. Elintarvikelain mukaisia tarkastuksia koko alueella tekevät Rovakaaren ympäristöterveydenhuollon terveystarkastajat, terveysvalvonnan johtaja sekä valvontaeläinlääkärit.

Elintarvikevalvojien työhön kuuluu myös elintarvikkeisiin kohdistuvien valitusten, ruokamyrkytysepäilyjen ja -epidemioiden selvittäminen, elintarvikealan yritystoimintaan liittyvien ilmoitus- ja hakemusasioiden käsittely sekä asukkaiden ja yritysten neuvonta elintarvikkeisiin liittyvissä kysymyksissä.

Elintarvikevalvontatietojen julkaiseminen - Oiva 

Oiva on suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan tarkastustietojen julkistamisjärjestelmä, jota ylläpitää Ruokavirasto. Kuntien elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten raportteja julkistetaan sitä mukaa, kun tarkastuksia tehdään. Lisätietoja Oivasta ja julkaistut Oiva-tarkastusraportit löytyvät osoitteesta www.oivahymy.fi

Omavalvonta

Termi omavalvontasuunnitelma on poistettu elintarvikelaista (linkki: elintarvikelain muutos 1397/2019). Muutos on astunut voimaan 1.1.2020. Toimijoilla pitää kuitenkin olla järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että elintarvikkeet täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tämä järjestelmä (omavalvonta) voi olla esimerkiksi laatujärjestelmä, Ruokaviraston arvioima hyvän käytännön ohje tai pienimuotoisessa toiminnassa työohjeet.

Myös elintarvikekontaktimateriaalialan toimijoilla on oltava omavalvontajärjestelmä (GMP) tuotteiden vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi. Toimijan on pystyttävä omavalvonta-asiakirjojen perusteella osoittamaan markkinoimiensa tuotteiden vaatimustenmukaisuus.

Elintarviketyöntekijältä vaadittavat todistukset

Elintarviketyöntekijällä, joka työssään käsittelee helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita, tulee olla hygieniapassi. Lisäksi mm. pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita käsittelevältä henkilöltä  vaaditaan myös luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa.

Salmonellatodistus

Uusi tartuntatautilaki (1227/2016) on korvannut 1.3.2017 alkaen aiemman tartuntatautilain. Vaatimukset elintarviketyöntekijöiden salmonellatodistuksista ovat uuden lain myötä muuttuneet. Uuden lain mukaan työnantajan on vaadittava työntekijältä luotettava selvitys siitä, ettei tällä ole salmonellatartuntaa, jos työntekijä on sellaisissa tehtävissä, joihin liittyy salmonellatartunnan tavallista suurempi leviämisvaara (tartuntatautilain 56 §). Selvitys on vaadittava myös harjoittelijoilta ja muilta vastaavilta henkilöiltä, jotka toimivat työpaikalla ilman palvelussuhdetta. Tarkoitettuja työtehtäviä ovat elintarvikelaissa tarkoitetussa elintarvikehuoneistossa tehtävä, jossa käsitellään pakkaamattomia kuumentamattomina tarjoiltavia elintarvikkeita, tai maidon tuotantotilalle muissa maidonkäsittelytehtävissä kuin lypsytyössä, jos tila toimittaa maitoa meijeriin, jossa maitoa ei pastöroida. Selvitys on vaadittava ennen palvelussuhteen alkamista tai silloin, kun työssä olon aikana on perusteltu syy epäillä, että työntekijä on salmonellabakteerin kantaja.
Lisätietoja: THL/ Uusi tartuntatautilaki 1.3.2017 alkaen - muutoksia aiempaan/ Terveystarkastukset ja poissaolosta päättäminen

Hygieniapassi

Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi on luotu edistämään elintarviketurvallisuutta.

Työntekijä tarvitsee hygieniapassin, jos hän työskentelee elintarvikehuoneistossa ja käsittelee pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita. Ruokavirasto on laatinut taulukon siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi ja mikä ei. Taulukko löytyy Ruokaviraston verkkosivulta kohdasta Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely. Elintarvikealan toimija vastaa kustannuksellaan tämän vaatimuksen toteutumisesta työntekijöidensä osalta osana omavalvontaansa.

Hygieniapassin saa jatkossa vain suorittamalla hygieniapassitestin hyväksytysti 

Hygieniapassia ei saa enää soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 jälkeen, kun elintarvikelain (23/2006) muutos 1397/2019 on astunut voimaan. Kaikkien henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, täytyy suorittaa hygieniapassitesti hyväksytysti saadakseen hygieniapassin.  Lisätietoja asiasta löytyy Ruokaviraston hygieniapassisivuilta.

Elintarvikkeiden hygieeninen käsittely ja lämpötilavaatimukset

Saastumisriskin vähentämiseksi ja ruokamyrkytysten ehkäisemiseksi elintarvikkeita tulee käsitellä hygieenisesti. Etenkin helposti pilaantuvat elintarvikkeet vaativat huolellista käsittelyä. Oleellista on siisti työympäristö, puhtaat astiat, käsittelyvälineet ja kädet.

Elintarvikkeita säilytettäessä tulee noudattaa tuoteryhmäkohtaisia säilytyslämpötiloja ja ohjeita, jolla taataan tuotteiden turvallinen laatu. Laatu taas luo yrittäjälle kustannusten alentumista (pieni hävikki), asiakastyytyväisyyttä sekä hyvää imagoa.

Elintarvikkeiden tarjoilu-, kaupanpito-, kuljetus- ja säilytyslämpötiloista sekä muista käsittely- ja olosuhdevaatimuksista on säädetty mm. pakasteasetuksessa (818/2012) ja asetuksessa eräiden elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta (1367/2011). 

Ruokavirasto (17.9.2019): Lämmin jääkaappi sallii listerian kasvaa

Siivoussuunnitelma

Elintarvikehuoneisto on pidettävä hyvässä kunnossa ja puhtaana sekä siivottava säännöllisesti. Elintarvikehuoneistossa on myös oltava asianmukaisesti varustetut säilytys- ja huoltotilat siivousvälineille ja  –aineille. Omavalvontaan tulee sisällyttää toimiva järjestelmä tai ohjeistus, jossa kuvataan eri tilojen siivottavat kohteet, puhdistustapa ja  –tiheys sekä käytettävät puhdistus- ja desinfiointiaineet.

Pitämällä huolta elintarvikehuoneistojen, laitteiden ja välineiden hyvästä hygieenisestä tasosta sekä oikeasta sijoittelusta, taataan asiakkaille ja henkilökunnalle turvallinen ja viihtyisä ympäristö.

Ajankohtaisia aiheita muualla verkossa

Uusi ohje kasvisten, marjojen ja sienten ulkomyyntiin (Ruokavirasto)

Riskiryhmiin kuuluville ei tule tarjoilla listeriatartunnalle altistavia elintarvikkeita (Evira, THL)

Näin vältät ruokamyrkytyksen kesällä (Kesäterveys  -tietopaketti THL)

Kuusi simppeliä ohjetta, joilla voit välttyä ruokamyrkytyksiltä (Ruokavirasto)

Paikallisruoka, lähiruoka, luomu, elintarvikeyritykset...
Valtakunnallinen tiedonvälityshanke Aitoja makuja II:
aitojamakuja.fi
Askelmerkit suoramyynnin ja/tai pienimuotoisen elintarvikkeiden jatkojalostuksen aloittamiseen


Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto

Postiosoite: 
Rovakaaren Ympäristöterveydenhuolto
Rantavitikantie 33
96300 Rovaniemi


Käyntiosoite:
Rantavitikantie 33 B-porras, 4. krs

Sähköpostiosoitteet:
Yhteinen osoite
terveystarkastaja(at)rovaniemi.fi
Henkilökohtaiset osoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Terveysvalvonnan asiakaspalvelu
puh. 0400 128 447
 
arkisin klo 8.30-12.00