Etusivu>Palvelut>Terveys>Terveyskeskusmaksut
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveyskeskusmaksut

Potilailta perittävät maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain
 ja -asetuksen mukaan.

Säädöksissä on määrätty:
  
 • eräät terveyspalvelut maksuttomiksi
 • mistä palveluista saa periä maksuja
 • perittävien potilasmaksujen enimmäismäärä

 

Kunta itse päättää, peritäänkö jostakin em. palvelusta maksua vai ei, ja jos peritään,
peritäänkö säädösten mukainen enimmäismaksu vai vähemmän.
Päätöksen potilasmaksuista tekee perusturvalautakunta kaupunginhallituksen tarvittaessa
erikseen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto päättää taloudellisesti tai
periaatteellisesti merkittävän terveydenhuollon potilasmaksun käyttöönottamisesta tai
tällaisen maksun käytöstä luopumisesta.

Potilasmaksut ovat joko kiinteitä tai maksukyvyn mukaan määräytyviä.
Kiinteitä maksuja ovat samansuuruisina kaikilta potilailta perittävät maksut (esim.
poliklinikkamaksu).
Maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut vaihtelevat potilaskohtaisesti ja maksu
perustuu potilaan tai potilaan ja hänen puolisonsa yhteenlaskettuihin säännöllisiin
tuloihin eräiden vähennysten jälkeen. Maksukyvyn mukaan määräytyvät pitkäaikaisesta
laitoshoidosta ja jatkuvasta kotisairaanhoidosta perittävät maksut sekä palveluasumisen maksut.

Asiakasmaksut v. 2019

 
Maksutyyppi
 
Hinta
 
Muuta huomioitavaa

Lääkärin vastaanottokäynnin vuosimaksu

41,20€

Voimassa kalenterivuoden loppuun

Peritään 18- vuotta täyttäneiltä

Ei peritä veteraaneilta

Voi halutessaan vaihtaa lääkärin vastaanottokäyntimaksuun soittamalla laskutuksen numeroon ennen laskun eräpäivää

Lääkärin vastaanottokäyntimaksu

20,60€

Peritään jokaiselta käynniltä, jos ei ole suorittanut vuosimaksua

Peritään 18- vuotta täyttäneiltä

Ei peritä veteraaneilta 

Erikoislääkärin vastaanottokäyntimaksu 41,20€  

Päivystysmaksu

Päivystyskäynnit laskuttaa LSHP

Hoitajan vastaanottokäyntimaksu

11,40€

 

 

 

Peritään kalenterivuoden aikana enintään 3 käynnistä.Ei  peritä ennaltaehkäisevistä käynneistä.
Rokotuskäynti    19,80€
Jalkojenhoitajan käyntimaksu   11,40€  
Yksityislääkärin lähetteellä tehdyt laboratorio-ja kuvantamistutkimukset   Todellisten kustannusten mukaan.
 CD-tallenne 29,60€  Esim. Röntgen-kuvat
 Tietopyyntömaksu  29,60€

 Kun rekisteritietoja pyydetään kirjallisena useamman kerran vuodessa

Koskee erillisellä lomakkeella arkistosta pyydettäviä tietoja

Perumaton ajanvaraus

Lääkärin vastaanoton tai suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä ja perumatta jätetty ajanvaraus

50,80€

Peritään jokaisesta peruuttamattomasta ajasta

Peritään 15- vuotta täyttäneiltä

Lääkärintodistukset ja lausunnot


 Lääkärinlausunnot    50,80€  C, D, E ja muut lausunnot
 Suppea lääkärintodistus   24,10€  

Lääkärintodistus tai lausunto ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi

61,00€


 

Asiakkaat EU:n ulkopuolelta

130,95€

 
 

Rintamaveteraanitodistus

40,90€

 

 Kuntoutuksen asiakasmaksut    

Yksilökohtainen fysioterapia

       11,40€       

Hoitokertamaksu

1-2 krt/kalenterivuosi

 Sarjassa annettava hoito/lääkinnällinen kuntoutus 11,40€ Fysio-tai toimintaterapiakäynti väh. 3 krt/kalenterivuosi. Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa.
 Apuvälinekäynti 11,40€  
 Kuntoutuksen ryhmäkäynti hoitosuunnitelma/lähte 4,00 Peritään etukäteen 10 käynnin erissä
 Muut sarjassa annettavat hoidot   Peritään enintään 45 kertaa kalenterivuodessa
 Siedätyshoitokäynti 11,40€  
 Jalkojenhoitokäynti 11,40€  

Koko asiakasmaksut hinnasto nähtävissä tältä sivulta kohdasta Päätös asiakasmaksuista : Terveydenhuollon asiakasmaksut 2018 alkaen.

Lisätietoja potilasmaksuista voi kysyä terveydenhuollon toimipisteistä.