• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Terveydenhuolto

Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen terveyspalveluiden tehtävänä on tuottaa perusterveydenhuollon ja psykososiaalisen huollon avopalveluja joko omana toimintana tai ostopalveluna. Terveydenhuollon palvelut tukevat kaupunkilaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä.

Terveyspalveluihin kuuluvat:

 • Avovastaanottotoimintaa ovat omalääkärivastaanotot, terveyden-, sairaanhoitajien- sekä jalkojenhoitajien vastaanotot Pulkamontien ja Sairaalakadun terveysasemilla sekä murtuma-, diabetes- ja muistipoliklinikat Sairaalakadun terveysasemalla.
 • Terveyden edistämisen palvelut, johon kuuluvat äitiys- ja lastenneuvolatoiminnot, perhesuunnitteluneuvola , koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto sekä joukkoseulonnat.
 • Kuntoutustoiminnot, johon kuuluvat lääkinnällinen kuntoutus sekä veteraanikuntoutus. Lääkinnällinen kuntoutus sisältää apuvälinelainaamon toiminnan, fysioterapian, puheterapian  ja toimintaterapian.
 • Tukipalvelut tuottavat palveluja koko terveydenhuollolle. Tukipalveluihin kuuluvat röntgen, lääkekeskus, välinehuolto, tekstinkäsittely, terveyskeskusarkisto ja neuvonnat.
 • Mielenterveysyksikkö, johon kuuluvat psykiatrien, sairaanhoitajien, psykologien ja sosiaalityöntekijöiden sekä mielenterveyshoitajien vastaanotot sekä Sairaalakatu 1:ssä että Pulkamontie 6 :ssa. Psykiatriset ryhmäkodit sekä tukiasumistoiminta  toimivat mielenterveysyksikön yhteydessä.  
 • A- klinikka tuottaa palveluja sekä huume että päihderiippuvaisille. 
 • Suun terveydenhuolto tuottaa suun ja hampaiden terveydenhuoltoon kuuluvia palveluja hammashoitoloissa.
 • Ympäristöterveydenhuolto
 • Eläinlääkintähuolto