• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Voimassa olevat hammashuollon hinnat 1.1.2018

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

 

Suun terveydenhuollon julkisista palveluista perustasolla perittävät asiakasmaksut on sidottu THL:n ylläpitämään Suun terveydenhuollon toimenpideluokitukseen asiakasmaksuasetuksen 9§:n 2 mom 3) kohdan mukaisesti. Maksut peritään 18 vuotta täyttäneiltä (myös odottavat vanhemmat ja opiskelijat). Henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustöihin osallistumisesta Suomen sodissa, ei peritä maksua hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä.  Mikäli käyntiin sisältyy muita kuin maksuttomia toimenpiteitä (esim. paikkaus, hammaskivenpoisto), peritään myös käyntimaksu.

 

Käynnin perusmaksu, käyntimaksu peritään kultakin käyntikerralta seuraavasti:

Suuhygienisti

10,20 €

Hammaslääkäri

13,10 €

Erikoishammaslääkäri

19,20 €

 

Tämän lisäksi peritään asetuksen mukaiset toimenpidekohtaiset maksut.

Yleisimpien toimenpiteiden hintoja:

Tutkimus/Terveystarkastus/Hoidon tarpeen arvio                             8,40 – 18,90

Paikkaushoito

 

 

 

- 1-pinnan paikka

 

 

 

18,90€

- 2- tai useamman pinnan paikka

 

 

 

37,50 - 54,90

Hammaskiven poisto/ käyntikerta

 

 

 

8,40 - 77,00

Hampaan poisto

 

 

 

18,90 -37,50

Leikkauksellinen hampaan poisto

 

 

 

54,90 -77,00

Juurihoito/ käyntikerta

 

 

 

18,90 – 54,90

Purentakisko *

 

 

 

54,90 €

Proteesin korjaus/pohjaus *

 

 

 

37,50 / 54,90€

Hammasröntgenkuva

 

 

 

8,40 €

OPTG (leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgenkuvaus)

 

 

 

18,90 €

Ehkäisevä hoito

 

 

 

8,40 €

Puudutus

 

 

 

8,40

Todistus/lausunto (esim. vakuutusyhtiölle)

 

 

 

50,80 €

CD-tallenne                                                       29,60 €

Peruuttamaton poisjäänti peritään 15 vuotta täyttäneiltä

(aika peruttava mielellään edellisenä päivänä klo 14 mennessä).

 

 

 

50,80 €

 

 

 

 

*Lisäksi hammasproteettiseen hoitoon sekä purentakiskohoitoon liittyvistä hammaslaboratoriotöistä peritään kunkin hammaslaboratorion hinnastonsa mukaisesti laskuttamat kustannukset täysimääräisinä.

 

Pyydä tarvittaessa erillinen kustannusarvio hammaslääkäriltäsi ennen varsinaisen hoidon aloitusta.