Etusivu>Palvelut>Terveys>Kouluterveydenhuolto
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Terveys
Kouluterveydenhuolto

nuoli -sininen.gif      Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot

 

Kouluterveydenhuollon toiminta

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on seurata ja tukea oppilaan fyysistä ja psyykkistä kasvua ja kehitystä, sekä edistää kouluaisten terveitä elämäntapoja ja luoda perusta aikuisiän terveydelle ja hyvinvoinnille.

Kodin, koulun ja terveydenhuollon yhteistyö on merkittävää. Kouluterveydenhoitajat toimivat yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Yhteistyön tekeminen ja varhainen puuttuminen on tärkeää esim. oppimisvaikeuksissa, koulukiusaamisessa, koulusta poissaoloissa ja päihteiden käytössä.

Kouluterveydenhuoltoon ei kuulu sairaanhoito. Sairastuneen oppilaan hoidosta, sairaanhoidon järjestämisestä ja hoitoon viemisestä vastaa ensisijaisesti oppilaan huoltaja. Sairaustapauksissa hoidon arvioon ja hoitoon hakeudutaan terveyskeskukseen joko pikapolille  tai tiimin vastaanotolle.

Kouluterveydenhuoltoon kuuluu koulutapaturmien ensiapu ja ensiapuluonteinen sairaanhoito. Jos lapsi sairastuu tai loukkaantuu kesken koulupäivän tai koulumatkalla, kouluterveydenhoitaja tai opettaja arvioi tilanteen ja ottaa tarvittaessa yhteyttä huoltajiin ja/tai lähettää oppilaan eteenpäin jatkohoitoon. Kaikilla kouluilla ei ole terveydenhoitaja paikalla kokopäiväisesti.

Koulun portaat

 

Asiointi

Terveydenhoitajat tekevät säännöllisiä terveystarkastuksia seuraavasti: laajat terveystarkastukset 1., 5. ja 8. luokilla  ja määräaikaiset terveystarkastukset muilla vuosiluokilla. Laajoihin tarkastuksiin sisältyy lääkärin vastaanotto ja niihin kutsutaan myös huoltajat. 8 -luokan lääkärintarkastuksen yhteydessä oppilas saa nuorison terveystodistuksen. Koululääkärin palvelut on suunniteltu vain laajoihin terveystarkastuksiin. Varsinaista nimettyä koululääkäriä kunnalla ei ole käytössään.

Kouluterveydenhoitaja toteuttaa myös rokotusohjelmaa, osallistuu oppilashuollollisiin tapahtumiin, sekä edistää kouluyhteisön terveyttä ja turvallisuutta.

Kouluterveydenhoitajaan otetaan yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta.  

nuoli -sininen.gif      Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot


Voit varata ajan lapsellesi terveystarkastukseen myös sähköisesti. Terveydenhoitaja tiedottaa sähköisen ajanvarauksen mahdollisuudesta etukäteen Wilman kautta.

nuoli -sininen.gif     Terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus

 

Ota yhteyttä

Palveluesimies Tarja Laurila
0400 694 772
Pulkamontie 6
96900 ROVANIEMI

Kouluterveydenhuollon vastaava th Tiia Poikela            tiia.poikela@rovaniemi.fiOpas 1-2 -luokkalaisen seksuaalikasvatukseen
Kuva lapsen seksuaalikasvatusoppaasta
Nuorten_mielenterveystalo.jpg