• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Sähköiset palvelukanavat
Sähköiset palvelukanavat

Osallistu ja vaikuta kuntasi asioihin


nuoli.jpg  Kuntalaisaloite
Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloiteoikeudella lisätään kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Aloitteen voi tehdä joko kaupunginhallitukselle tai asiaa hoitavalle lautakunnalle.  Aloitteeseen tulee merkitä tekijän yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero). Kukin toimielin käsittelee sen tehtäväalueella tehdyt aloitteet.  

nuoli.jpg Palaute 
Kaikilla asukkailla on mahdollisuus kehittää kuntansa toimintaa antamalla palautetta. Palautteet ovat tärkeä osa kehittämistoimintaa ja ne käsitellään viipymättä ( 3 työpäivää).


nuoli.jpg    Otakantaa.fi
Käynnissä olevat Rovaniemen kaupungin  hankkeet  vuorovaikutteisten asioiden valmistelussa ja suunnittelussa. Kansalaisten  ja erilaisten sidosryhmien mielipiteiden kartoitusta ja vuoropuhelua. 
Otakantaa.fi -palvelussa hankkeella tarkoitetaan monenlaisia kuulemisen ja osallistumisen muotoja. Päättyneet hankkeet löytyvät muuttamalla Tila-toimintoa.