• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen
Liikelaitoksen johtokunta ja päätöksenteko

Liikelaitoksen johtokunnan muodostaa yhdeksän jäsentä.
Liikelaitoksen johtokunta käsittelee seuraavien toimialojen asioita:

 • Tilaliikelaitos
 • Ruoka- ja puhtauspalvelut (taseyksikkö)

Johtokunnan kokoukset pidetään kerran kuukaudessa.

Liikelaitoksen johtokunta 2017-2021 

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen
Maarit Simoska, pj Helena Lääkkö Kesk.
Nina Teräs, vpj Jenniina Heikkilä Kok.
Miikka Keränen Jorma Kuistio Vihreät
Leena Jääskeläinen Jonna Jakkila Kok.
Seija Hiltunen Ameli Piippola SDP
Erkki Virtanen Timo Haapa-aro Kesk.
Erkki Helistekangas Jukka Vaara Kesk.
Jarmo Juntunen Ari Rantala PS
Markus Korjonen Kalle Juntunen Vas.

Kaupunginhallituksen edustaja liikelaitoksen johtokunnassa on Harri Rapo ja hänen varajäsen Terhi Suoraniemi.

Esittelijänä liikelaitoksen johtokunnassa toimii toimialajohtaja Martti Anttila ja sihteerinä talous- ja hallintosihteeri Irja Hast.

 

Tilaliikelaitos

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Tilaliikelaitoksen toimintaa sekä päättää toimivaltansa puitteissa kaupungin peruspalvelutiloihin liittyvistä uudis- ja korjausinvestoinneista, ostoista ja myynneistä sekä ylläpidon strategiasta.