• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rovaniemen kaupunki, Ympäristövalvonta
Käyntiosoite: Hallituskatu 7    I-kerros
PL 8216, 96101 ROVANIEMI
E-mail etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi
Fax. 016-322 6279

Rakennusvalvonnan päivystys arkipäivisin klo 8.00 -12.00 numerossa 040 688 5431.


Rakennusvalvonnan henkilöstö ja yhteystiedot

Ympäristövalvonnan päällikkö
Erkki Lehtoniemi
puh. 322 8089, 0400-295 595
Ilmansuojelu ja siihen liittyvät tutkimukset ja selvitykset, luonnonsuojelulain mukaiset rauhoituspäätökset, ympäristövaikutusten arviointimenettely. Vastuualueen johtaminen, toiminnan ja talouden suunnittelu sekä seuranta, henkilöstö- ja hallinnolliset asiat. Ympäristölautakunnan esittelijä.

Rakennustarkastaja

Pentti Ylitalo

Puh. 0400 698 653, 016-322 8093

Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide- ja purkuluvat. Ranta-alueiden poikkeamispäätökset. Rakennusvalvonnasta lautakuntaan menevien asioiden valmistelu. Vastuualueen varapäällikkö.

 

Toimistoinsinööri 

Hannu Kangas

Puh. 050 590 7449, 016 322 8014
Rakentamisen neuvonta ja valvonta. Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset kuten rakennus-, toimenpide-, purku- ja maisematyöluvat sekä ranta-alueiden poikkeamispäätökset.
Korkotukilaina-asiat, asumisoikeusasiat, hissiavustukset ja asuntotoimen viranomaistehtävät.

 
Tarkastusinsinööri
Jari Kortesalmi
Puh. 0400-529 987, 016-322 8088
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset. Rakennuslupaprosessiin kuuluvien lvi-suunnitelmien hyväksymis- ja katselmustehtävät, niihin liittyvät työmaakatselmukset sekä työnjohtajien hyväksyminen.


Valvontainsinööri
Juha-Pekka Korpela
Puh. 040-583 4672, 016-322 8086
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu sekä katselmukset.

 

Tarkastusrakennusmestari
Rainer Björkberg
Puh. 040-531 6524, 016-322 8080
Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Valvontainsinööri

Juho Tapio

Puh. 040-5047199

Rakentamisen neuvonta ja valvonta, rakennuslupien valmistelu, katselmukset sekä maisematyöluvat kaupungin alueella.

 

Paikkatietoasiantuntija
Juha Iivari
Puh. 040-522 9182, 016-322 8082
Rakennusvalvonnan paikkatietojärjestelmien sekä rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito ja kehittäminen sekä rakennusten maastotarkistukset. Toimenpideilmoitusten käsittely sekä maisematyöluvat puiden kaatamiseksi. Sähköisen lupapalvelun hallinnointi.

 

Hallintosihteeri
Kaisu Huhtalo
Puh. 040-556 4642, 016-322 8081
Lupahakemukset ja neuvonta lupa-asioissa.
Lupa-asioiden täytäntöönpanot.

 

Hallintosihteeri
Marita Kuoksa
Puh. 050 315 1027, 016-322 6348
Lupa-asioiden täytäntöönpanot, ympäristölautakunnan esityslistan valmistelu.

 

Asuntosihteeri
Maarit Tervo
Puh. 040-7490 211, 016-322 8091
Ympäristölautakunnan sihteeri ja jätehuoltojaoston sihteeri. Asumisoikeusasiat, korkotukilaina-asiat, asuntotoimen viranomaistehtävät.

 

Projekti-insinööri
Tapio Lakkala
Puh. 046 923 1554, 016 322 8491
Projekti: Rovaniemen alueen kiinteistöjen rakennus- ja huoneistotietojen päivittäminen nykytilanteeseen ja vastaamaan myönnettyjä rakennuslupia.

 

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjatilaukset, toimitusaika 3 päivää.

kaisu.huhtalo@rovaniemi.fi  p. 040 556 4642

marita.kuoksa@rovaniemi.fi  p. 050 315 1027

maarit.tervo@rovaniemi.fi  p. 040 749 0211