• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Toimenpidelupa


Toimenpidelupa tarvitaan, jos rakennushankkeesi on:


1. Vajat, katokset, rakennelmat, laiturit, laitteet

Toimenpiteen perässä oleva osa-alue kertoo, jos lupaa pitää hakea vain toisella osa-alueella.

Osa-alueet:

1. Asemakaava-, ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueet sekä rantavyöhykkeet ja -alueet.

2. Muut alueet

Rakennelmat:

 • Venekatos, rakennusala enintään 20 m²

 • Kioski, myymäläkoju (pysyvä), kerrosala enintään 6 m²

 • Esiintymislava osa-alueella 1

 • Maakellari osa-alueella 1

 • Kevytrakenteinen huvimaja, grillikatos, vaja, varasto, jäteaitaus tai -katos, terassi tai muu vastaava kevytrakenteinen piharakennelma seuraavasti:

  • rakennusala yli 12 m² ja enintään 20 m² osa-alueella 1

  • rakennusala yli 20 m² ja enintään 40 m² osa-alueella 2

 • Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

 • Lintutorni, kota tai laavu osa-alueella 1

Yleisörakennelma:

 • Urheilupaikka

 • Kokoontumispaikka osa-alueella 1

 • Asuntovaunualue tai vastaava

 • Katsomo

Liikuteltava laite

 • Asuntovaunun tai - laivan pitäminen paikoillaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn

Erillislaite

 • Masto mahdollisine laitetiloineen (maston korkeus enintään 20 m)

 • Varastointisäiliö

 • Hiihtohissi

 • Muistomerkki osa-alueella 1

 • Lautasantenni, halkaisija > 2 metriä osa-alueella 1

 • Tuulivoimala (korkeus enintään 10 m) osa-alueella 1

 • Suurehko (korkeus yli 20 metriä) valaisinpylväs, piippu tai vastaava osa-alueella 1

Vesirajalaite

 • Suurehko laituri: pituus yli 10 metriä

 • Muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma, aallonmurtaja tai kanava osa-alueella 1

 • Ruoppaaminen osa-alueella 1

Säilytys- tai varastointialue

 • Muusta alueesta erottuva suurehko varastointi- tai pysäköintialue tai tällaiseen verrattava alue

Mainostoimenpide

 • Muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulos mainos-, tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa

Kaupunkikuvajärjestely

 • Muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi tai pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt tai muutokset

Jos toimenpide ei löydy listalta, se voi vaatia rakennusluvan tai toimenpideilmoituksen!

Jos rakennelmassa on kiinteä tulisija, toimenpide vaatii rakennusluvan


2. Julkisivumuutos

Toimenpiteen perässä oleva osa-alue kertoo, jos lupaa pitää hakea vain toisella osa-alueella.

Osa-alueet:

1. Asemakaava-, ranta-asemakaava- ja yleiskaava-alueet sekä rantavyöhykkeet ja -alueet.

2. Muut alueet

Valitse julkisivumuutos, jos kyseessä on:

 • Rakennuksen julkisivun muuttaminen (ulkoverhouksen materiaalin tai mallin sekä värityksen muuttaminen)

  • pientalot osa-alueella 1

  • asuinkerrostalot ja vastaavat

 • Kattomuodon muuttaminen

 • Vesikatemateriaalin vaihtaminen tai sen värityksen vähäinen muuttaminen asuinkerros-, liike- ja teollisuusrakennuksissa

 • Katukuvaan vaikuttavan markiisin asentaminen osa-alueella 1

Topimenpide vaatii toimenpideilmoituksen, jos kyseessä on:

 • Rakennuksen julkisivun muuttaminen (ulkoverhouksen materiaalin tai mallin sekä värityksen muuttaminen)

  • pientalot osa-alueella 2

· Parvekelasitus; muut, kuin asuinkerrostalot

3. Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen

Kiinteistölle rakennettavan jätevesien käsittelyjärjestelmän ja jätevesin johtamisen tulee perustua pätevän suunnittelijan laatimaan asetuksen mukaiseen suunnitelmaan, joka on esitettävä lupaa haettaessa.

Katso jätevesiopas.

4. Huoneistojärjestely

 • Huoneistojen yhdistäminen