• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen
Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista. Tämä tapahtuu lupamenettelyn sekä jatkuvan valvonnan keinoin suorittamalla lain ja lupapäätösten edellyttämät katselmukset ja tarkastukset. Lisäksi tavoitteena on parantaa rakennetun ja rakennettavan ympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta ja viihtyisyyttä opastuksen ja neuvonnan avulla. Rovaniemen kaupungin rakennusvalvonta sijaitsee osoitteessa Mäntyvaarantie 2. Kulku tapahtuu pääoven kautta. Ilmoittaudu infopisteessä.

Lupahakemus ja kaikki lupakäsittelyyn liittyvät sähköiset dokumentit toimitetaan verkossa sähköisen lupapalvelun kautta. Palvelu vaatii kirjautumisen sekä henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen.

Pääpiirustukset tulee toimittaa paperisena rakennusvalvontaan kahtena kappaleena (asemakuva kolmena), vaikka lupaa hakisi sähköistä palvelua käyttäen.

Rakennusvalvonnan arkisto- ja asiakirjatilaukset (Suljettu 6. - 17.4.2020)

Rakennusvalvonta.Arkistohaku@rovaniemi.fi

 Asiakirjojen toimitusaika on noin viikko.

 

Arkistosta toimitetaan vain viranomaisasiointiin tarvittavat kiireelliset todistus- ja asiakirjajäljennökset, (rakennus- ja huoneistorekisterikortit, lopputarkastuspöytäkirjat).

Rakennusvalvonnan päivystys on suljettu toistaiseksi koronavirustilanteen vuoksi.

Pyydämme asioimaan sähköpostilla tai puhelimitse.

 

viikko 15 Rainer Björkberg, tarkastusrakennusmestari

puh. 040 531 6524, rainer.bjorkberg@rovaniemi.fi 

viikko 16 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri

puh. 040 052 9987, jari.kortesalmi@rovaniemi.fi  

viikko 17 Juha-Pekka Korpela, valvontainsinööri viikko 18 Tapio Lakkala, valvontainsinööri viikko 19 Juho Tapio, valvontainsinööri viikko 20 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri 
viikko 21 Juha-Pekka Korpela, valvontainsinööri viikko 22 Tapio Lakkala, valvontainsinööri viikko 23 Juho Tapio, valvontainsinööri viikko 24 Jari Kortesalmi, tarkastusinsinööri

 

Tutustu  pientalorakentajan oppaaseemme alla olevasta linkistä. 

 

Pientalorakentajan opas.pdf

 

nuoli -sininen.gif   Ilmainen Kotitalous -esite

 

Sähköisen asioinnin ongelmatilanteissa ota yhteyttä:
paikkatietoinsinööri Manninen 040 522 9187, paikkatietosuunnittelija Ranttila 040 5125961 tai paikkatietoasiantuntija Iivari 040 5229182

 

Koordinaattiuudistus


Järjestelmien muuttuessa rakentajien, suunnittelijoiden ym. on tarkistettava missä korkeusjärjestelmässä suunnitelmat ovat. Rakennuslupiin ja niihin liittyviin suunnitelmiin on tehtävä merkintä käytetystä korkeusjärjestelmästä N43 tai N 2000.