Etusivu>Palvelut>Rakentaminen>Rakennuspaikan merkintä
 • Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Rakentaminen

Rakennuspaikan merkintä

Rakennuspaikan merkintää on haettava Paikkatieto- ja tonttipalvelut/mittaus osastolta  asemakaava-, ranta-asemakaava- ja oikeusvaikutteisilla yleiskaava-alueilla sekä muilla rakennusvalvontaviranomaisen erikseen määräämillä alueilla.

Rakennuspaikka merkitään hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti tontille 4 puupaalulla (ellei toisin sovita). Samalla rakennuspaikalle tuodaan myös virallinen korkeuslukema. Talon sokkelikorkeus on aina sovittava erikseen rakennustarkastajan kanssa.

Hinnat 2016:

1. Rakennuspaikan ja korkeusaseman maalle merkitseminen sekä sijaintikatselmuksen toimittaminen:
A) Asuinrakennus, jossa on enintään kaksi asuinhuoneistoa sekä lomarakennukset, sauna ja muuntaja  
  Kultakin pisteeltä 57,50 €
kuitenkin vähintään 230,00 €
B) muut rakennukset  
  Kultakin pisteeltä 88,50 €
kuitenkin vähintään 354,00 €
C)

 Asuinrakennukset (rakennuslupa 1.1.2016 jälkeen myönnetty, sisältää pakollisen sijaintikatselmuksen)

 
   Asuinrakennus, jossa enintään kaksi asuinhuoneistoa
 
     Kultakin pisteeltä 82,50 €
  kuitenkin enintään 330,00 €
   Muut asuinrakennukset  
     Kultakin pisteeltä 127,50 €
  kuitenkin enintään 510,00 €
Omakotitalon ja lomarakennuksen osalta maksu sisältää myös erillisen autotallin/varaston paikan merkinnän, jos toimenpide tehdään samalla kertaa asuinrakennuksen tai lomarakennuksen merkitsemisen kanssa.
2. Kun kysymyksessä on pohjapinta-alaltaan enintään olemassa olevan rakennuksen suuruinen 1.A) kohdan asuinrakennuksen ja lomarakennuksen laajennus, kevytrakenteinen pieni varasto- tai talousrakennus, säiliö tai vastaava taikka katos 115,00 €
Kun kysymyksessä on 1 B) kohdan rakennuksen laajennus 177,00 €
3. Pihamaan korkeuksien tarkistaminen ennen loppukatselmusta.
Hinnoitellaan tuntiveloituksena, kuitenkin vähintään 141,00 €
4.

Rajan osoittaminen sisältäen korkeintaan kaksi pistettä
ja kultakin lisäpisteeltä veloitetaan

120,00 €
20,00 € / kpl

5. Korkeuden vienti 100,00 €

 

Sijaintikatselmus
Asemakaava-alueilla asuinrakennusten sijaintikatselmus suoritetaan 1.1.2016 jälkeen myönnetyissä rakennuslupien osalta kun sokkeli on valettu. Sijaintikatselmuksesta ei suoriteta erillistä maksua, kuin siinä tapauksessa, jos rakennuspaikan merkintää ei ole haettu. Hinta on siinä tapauksessa rakennuspaikan merkinnän mukainen hinta korotettuna 50 %:lla.

Rajannäyttö
Rajanpaikka merkitään maastoon puupaaluilla ja hävinneet tonttipyykit merkitään uudelleen rajankäyntitoimituksessa.
Tilauksia tehtäessä tulee aina ilmoittaa halutun kohteen kaupunginosa-korteli-tontti numerot.

Maksun määrääminen korotettuna
Mikäli rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja laiminlyö hakea rakennus- ja toimenpidelupaan liittyvän rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitsemisen tai sijaintikatselmuksen, korotetaan tämän taksan mukainen maksu 50 %.

Yhteystiedot:

Mittausvastaava Kari Lehtinen, 040-5229181, kari.lehtinen(at)rovaniemi.fi