• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Työntekijäpalaveri

Monialaista yhteistyötä suunnittelevillä henkilöillä ja erityisesti esimiehillä on mahdollisuus pyytää verkostokonsultteja eli vuoropuhelun vetäjiä auttamaan työntekijöitä puhumisessa ja kuuntelemisessa. Tilaisuus etenee ennalta sovitun struktuurin mukaisesti ja siinä pohditaan käsiteltävää asiaa kunkin osallistujan omien tekojen ja asiaan liittyvien huolten näkökulmasta. Samalla tehdään konkreettinen toimenpidesuunnitelma, johon jokaisella osallistujalla on mahdollisuus sitoutua. Suunnitelman toteutumista palataan tarkastelemaan yhteisesti sovitun ajanjakson jälkeen.


Työntekijäpalavereita on pidetty Rovanimellä muun muassa
- työyhteisön hyvien käytäntöjen keskusteluissa
- työyhteisön kehittämispäivillä
- toiminnan suunnittelussa
- työ- ja asiakasyhteisön keskinäisen luottamuksen rakentamisessa
- monitoimijaisen yhteistyön suunnittelemisessa
- työyhteisön keskinäisen luottamuksen rakentamisessa
- kriisitilanteiden purkamisessa
- hanketyössä - eri vaiheissa hanketta


Tilaisuuden kulusta vastaavat kaksi tilanteeseen nähden ulkopuolista verkostokonsulttia.  Asian järjestämisessa auttaa verkostokooridinaattori.