• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Mitä VAY on Rovaniemellä?

Varhainta, Avointa Yhteistyötä on toteutettu Rovaniemellä vuodesta 2001.
Nykyisin vuoropuhelua tukevia tilaisuuksia/palavereja/asiakastapaamisia/koulutuksia
tilataan  yli 100 kpl vuodessa.
Jokaisella kuntalaisella ja kunnan työntekijällä on mahdollisuus tilata tapaamisia jatkossa
esitellyillä menetelmillä.

Rovaniemi  ja Nurmijärvi ovat kärkikuntia VAY-menetelmien käytössä. Molemmissa kunnissa vuorovaikutteisia menetelmiä on käytetty koordinoidusti pisimpään. 

Menetelmien kouluttajia on Rovaniemellä tällä hetkellä 13 henkilöä.
Menetelmien osaajia on kunnassa 30 henkilöä.
Yhteistyökumppaneiden joukossa osaajia on 13 henkilöä.

- Seuraavat teesit koskien VAY:tä löytyvät Rovaniemen kaupunkistrategiat sivuilta

 • Edistämme yhtäläisiä hyvän elämän mahdollisuuksia. Toimimme luottamusta, turvallisuutta ja tasa-arvoisuutta edistäen. Arvostamme avoimuutta, yhdessä tekemistä ja kansalaiskeskustelua. Rakennamme kumppanuutta ja verkostoidumme. Hyväksymme erilaisuuden.
 • Rovaniemi järjestää asukkaille laadukkaat peruspalvelut ja luo edellytykset muille hyvinvointipalveluille. Asukkaille tarjotaan viihtyisä elinympäristö ja hyvät kuulluksi tulemisen, osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet.
 • Asukkaat ovat osallisia palveluiden suunnittelussa, valmistelussa ja toteutuksessa.