• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Maestro stressinhallintaryhmä


Elämänmuutostilanteet ovat stressaavia kaikille ihmisille. Nuoruusikä on yksi stressaavimmista elämänvaiheista. Nuoren masennusoireilun taustalla voi olla stressi, joka pitkään jatkuessaan muuttaa mielialan masentuneeksi.
Maestro stressinhallintaryhmässä opetetaan elämän stressitilnateista selviytymisen taitoja, jotka lisäävät omia voimavaroja ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Ryhmän vetäjänä voi olla koulukuraattori ja hänen työparinaan terveydenhoitaja tai opettaja. Kokoontumisia on yhteensä kahdeksan kertaa ja ryhmän koko määräytyy tilannekohtaisesti.

Maestro stressinhallintaohjelmasta voi kysellä enemmän koulukuraattoreilta.