• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Pyydä vuoropuhelun ammattilainen avuksi huolesi vähentämiseksi !

Varhainen Avoin Yhteistyö on yhteistyötä asiakkaan (lapsi, oppilas, huoltaja, perhe, potilas) ja työntekijän sekä työntekijöiden keskinäistä yhteistyötä tilanteeseen nähden mahdollisimman Varhain, Avoimesti ja hyvässä Yhteistyössä ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi. Rovaniemellä kuulluksi tulemista halutaan edistää. Saadun palautteen perusteella sen voidaan myös sanoa toteutuneen erinomaisesti. Varhainen Avoin Yhteistyö on varhaista vastuunottoa omasta toiminnasta toisten tukemiseksi.

Palvelu on tarkoitettu vuoropuhelun tueksi kaikille kuntalaisille ja kunnan työntekijöille.

Tuletko kuulluksi omassa asiassasi? Eteneekö oma asiasi viranomaisverkossa?
Pyydä vuoropuhelun ammattilaisia avuksi omien huolien vähentämiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi!

Tapaamisia/palavereja järjestetään yksi tai useampi ja niihin kutsutaan henkilöt, jotka voivat vaikuttaa asian ratkaisemiseen. Palavereissa vetäjinä toimivat koulutetut menetelmiin erikoistuneet työntekijät. He huolehtivat keskustelun järjestämisestä ja etenemisestä. 
Verkostokokouksissa haetaan tilanteeseen selkeytystä, lisää ymmärrystä ja toimintamahdollisuuksia. Ratkaisuja etsitään osapuolten voimavarojen yhdistämisestä.
 

Ota yhteyttä

Verkostokoordinaattorit

Riitta Honkanen 
riitta.honkanen@rovaniemi.fi
050 591 7395

Sintija Dutka
sintija.dutka@rovaniemi.fi
040 506 0107


VAY_nettikuva_285x138px.jpg