• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
VamO-hanke

Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asakasprosessissa

 

VamO-hanke on valtakunnallinen ESR-rahoitteinen kehittämis- ja tutkimushanke, joka noudattaa sosiaalisen osallisuuden ja köyhyyden torjunnan toimintalinjaa (TL5). Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2016 - 31.8.2019.

Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään yhdessä tutkijoiden, kehittäjätyöntekijöiden, sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden kanssa vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakasosallisuutta.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa kuvaus asiakasosallisuuden varmistavasta vammaissosiaalityön asiakasprosessista kokoamalla, testaamalla ja juurruttamalla toimivia sekä asiakasosallisuutta tukevia työmenetelmiä ja toimintakäytäntöjä.

Hankkeen osatoteuttajia ovat Lapin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Invalidiliitto ry, Kynnys ry, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote), Eteva kuntayhtymä, Espoon kaupunki ja Rovaniemen kaupunki.

Rovaniemen osahankkeessa toimii kaksi osallisuusryhmää: alueellinen asiakasosallisuusryhmä sekä omaisten työryhmä. Osallisuusryhmät toimivat hankkeen ajan osahankkeen kehittämisen tukena. Valtakunnallisen VamO-hankkeen sekä Rovaniemen osahankkeen työskentelyä voi seurata hankkeen virallisella avoimella työskentelyalustalla Innokylässä, jonne pääset tästä. Innokylässä on saatavilla kaikki hankkeessa työstetyt materiaalit.

 

Lisätietoa hankkeesta antaa:
Kehittäjäsosiaalityöntekijä
Ellinoora Mantere
p. 040-7688512
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

VamO.jpgVipuvoimaa.jpgEU.jpg