• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Tervetuloa matkapalvelukeskuksen sivuille!

Matkapalvelukeskuksen toimintaa kehitetään jatkuvasti! Asiakkaita kannustetaan antamaan yksityiskohtaista palautetta tarkoin aikatiedoin, jotta kaikki ongelmakohdat löytyisivät mahdollisimman tehokkaasti. Linkki palautelomakkeeseen löytyy sivun oikeasta laidasta. Toiminnan kehittäminen on jatkuva prosessi, ja palautteilla on siinä suuri merkitys.

Matkapalvelukeskus

Matkapalvelukeskuksesta tilataan Rovaniemen kaupungin sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset sekä kaikille avoimien palvelulinjojen kuljetukset. 

Matkapalvelukeskuksen käyttämiä kulkuneuvoja ovat taksi ja palvelulinja.
Matkapalvelukeskus on avoinna arkisin maanantaista perjantaihin kello 07.00 – 16.00. Muina aikoina puhelu ohjautuu päivystäjälle. Puhelut maksavat normaalin puhelumaksun verran.

Tilausnumeromme on 016 322 6900.

Tilaus tulee tehdä tuntia ennen lähtöä, pikatilaus vähintään 20 minuuttia ennen lähtöä. Matka tilataan kortin haltijan nimellä, mainitaan lähtö- ja kohdeosoite, kellonaika ja mahdolliset apuvälineet.


Jos sinulla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, tilaa taksi alueellisesta tilausnumerosta        0800 302 240. 
Katso tästä ohjeet, kuinka tilaat Kelan korvaaman taksikyydin.

 

Mikäli matkapalvelukeskuksesta tilattu kuljetus ei kuitenkaan saavu ajallaan, ja asiakkaalla on kiireellinen meno, voi kuljetuksen tilata myös suoraan haluamastaan taksikeskuksesta tai taksiyrittäjältä. Tällaisessa tapauksessa matkapalvelukeskuksen kautta tehty tilaus tulee kuitenkin peruuttaa keskukseen soittamalla, mikäli keskukseen saa yhteyden. Asiakas voi joutua maksamaan kuljetuksen ensin itse, koska kaikissa takseissa ei ole matkapalvelukeskuksen kortinlukijaa. Hyvitystä varten tulee asiakkaan lähettää kuitit kuljetuspäätöksen tehneelle viranomaiselle, joka toimittaa ne tarkastettaviksi.

Kaikille avoimet palvelubussit

Palvelulinjat ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Aikataulut ja reitit ovat ohjeellisia ja autot hakevat asiakkaita reitin sivulta. Liikennöintialueella asiakkaat viedään heidän haluamiinsa asiointipaikkoihin ja kotiovelle tai niin lähelle kuin liikenteellisesti on mahdollista. Palvelu- ja asiointiliikenteen lähtökohtana on, että asiakkaan on kyettävä omatoimisesti saapumaan sovittuun noutopaikkaan. Keskustan alueella on kaksi palvelulinjaa: Nätti-Jussi, Citybussi. Kylien palvelu- ja asiointilinjojen reitit ajetaan vain, jos on tullut tilauksia, ja matkustajia on vähintään kaksi. Kyydit tilataan matkapalvelukeskuksesta.

Lue lisää palvelu- ja asiointiliikenteestä paikallisliikenteen sivuilta.

Vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisiin kuljetuspalveluihin oikeutetuilta asiakkailta ei peritä omavastuuta palvelulinjan käytöstä. Muilta peritään hinnaston mukainen maksu. Palvelulinjoilla ei kelpaa Waltti-kortti. Sellaisten palvelulinjan käyttäjien, joilla ei ole matkapalvelukeskuksen matkakorttia, tulee tilata maksuton matkakortti matkapalvelukeskuksesta.

Kuljetuspalvelut

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987) 8 § sanoo, että kunnan on järjestettävä vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu korvaamaan sellaista julkista joukkoliikennettä, joka ei ole vaikeavammaisen käyttäjän kannalta riittävän esteetöntä tai omatoimisesti saavutettavaa. 
Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 23 § mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) 39 § sanoo, että kunnan on huolehdittava tutkimukseen määrätyn tai erityishuollossa olevan henkilön kuljetuksesta kunnan toimintayksiköiden välillä. Lisäksi kunnan on huolehdittava tällaisen henkilön erityishuollon saamiseksi välttämättömistä kuljetuksista tai korvattava niistä aiheutuvat kustannukset.

 
Tee tilaus

Matkapalvelukeskuksen kuljetustilaukset tehdään

numerosta  016 322 6900

 ma - pe kello 07.00 - 16.00.


Muina aikoina puheluun vastaa päivystäjä.