• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Ajankohtaista vammaissosiaalityössä

Rovaniemen kaupunki ottaa käyttöön maakunnan yhtenäiset kriteerit omaishoidon tuessa 1.1.2019 alkaen


Rovaniemen perusturvalautakunta on 28.3.18 päättänyt ottaa omaishoidon tuessa käyttöön uudet myöntämisperusteet 1.1.2019 alkaen. Uusien myöntämisperusteiden käyttöön ottaminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle omaishoidon tuen asiakkaalle tehdään uusi palvelutarpeen arviointi vuoden 2018 aikana. Arvioinnit pyritään toteuttamaan kesän ja alkusyksyn aikana. Vammaissosiaalityön palveluista otetaan yhteyttä kaikkiin omaishoidon tuen saajiin.


Nykyisin Rovaniemellä on käytössä kolme maksuluokkaa. Maksuluokkia on 1.1.2019 alkaen neljä, sekä ennaltaehkäisevä maksuluokka, joka on 50% alimmasta maksuluokasta. Omaishoidon tukea saavat eivät jakaudu uusiin palkkioryhmiin suoraan, koska myöntämisperusteet ovat erilaiset kuin aikaisemmin. Hoitoisuuden ja toimintakyvyn arvioinnissa käytetään apuna erilaisia mittareita ja arviointeja, joiden arvot ovat viitteellisiä. Arvioinnissa otetaan aina huomioon asiakkaan yksilöllinen tilanne kokonaisvaltaisesti. Palkkioryhmää määritettäessä huomioidaan myös käytetyt kunnalliset hoito- ja avopalvelut.


Vapaapäivien kertymän pitäminen muuttuu 1.1.2019 alkaen siten, että omaishoitaja voi kerätä vapaapäiviä kolmen kuukauden ajalta ja vapaat on pidettävä seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Omaishoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden vapaaseen kuukaudessa vain, jos hän on kuukauden aikana sidottu hoitoon lähes ympärivuorokautisesti vähintään 15 päivänä kuukaudessa. Muutoin vapaapäiväoikeus on kaksi vuorokautta. 
Omaishoidon tuen muutosten taustalla on tarkoitus yhtenäistää omaishoidon tuen myöntämisperusteita maakunnassa. Asiaa on valmisteltu vuonna 2017 ”Kehitetään yhdessä ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa” –kärkihankkeessa. Sote-uudistuksen poliittinen ohjausryhmä suositteli kesäkuussa 2017, että maakunnalliset omaishoidon myöntämisperusteet otettaisiin käyttöön jo ennen sote-uudistusta.


Omaishoidon tuen muutoksista on pidetty 26.4.2018 info- ja keskustelutilaisuus, johon kutsuttiin kaikki omaishoidon tuen saajat ja omaishoitajat. Lisää tietoa omaishoidon tuen muutoksista löytyy Asiakastilaisuudet -osiosta, josta tilaisuuden esitys on luettavissa.