• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki koostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. Kela ratkaisee perustoimeentulotuen, johon kuuluvat perusosa ja muut perusmenot. Kunta myöntää tarveharkinnan perusteella täydentävää toimeentulotukea ja ehkäisevää toimeentulotukea.

Täydentävä toimeentulotuki

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina muut kuin perustoimeentulotukeen kuuluvat, asumisesta aiheutuvat menot. Lisäksi tarpeellisen suuruisina otetaan huomioon henkilön tai perheen erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeelliseksi harkitut menot.

Hautauskustannuksiin haettava avustus on täydentävää toimeentulotukea, joka ei poikkeuksellisesti edellytä perustoimeentulotuen hakemista Kelasta.

Ehkäisevä toimeentulotuki

Ehkäisevän toimeentulotuen tarkoituksena on edistää henkilön ja perheen sosiaalista turvallisuutta ja tukea henkilön ja perheen omatoimista suoriutumista sekä ehkäistä syrjäytymistä ja pitkäaikaista toimeentulotukiriippuvuutta. Ehkäisevää toimeentulotukea voidaan myöntää muun muassa tuen saajan aktivointia tukeviin toimenpiteisiin, asumisen turvaamiseksi, ylivelkaantumisesta tai taloudellisen tilanteen äkillisestä heikentymisestä aiheutuvien vaikeuksien lieventämiseksi. Päätöksen asiassa tekee aina sosiaalialan ammattihenkilö, joka arvioi hakijan vaatimusta ja tilannetta yleensä henkilökohtaisen asioinnin yhteydessä.

 
Ota yhteyttä

Sosiaalipalvelut
Toimeentulotuki
Rovakatu 1
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Avoinna ma-to 9.00 - 15.30 ja pe 9.00-15

Palveluneuvonta
ma - pe klo 15 asti
puh. 016 322 6701
fax.   016 3560105

Kysy toimeentulotuen käsittelyyn sekä talouteen liittyvistä asioista verkossa:

linkki_virtu.fi_kysy.png

Liitetiedostot
Laskurit