• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö

Lapsiperheiden sosiaalityö on ennaltaehkäisevää työtä, jossa tavoitteena on tukea perheen arjen sujumista. Lapsiperheiden sosiaalityössä tarkoituksena on ratkaista yhdessä perheen kanssa aikuisten ja lasten elämään liittyviä ongelmatilanteita esimerkiksi sosiaalityön tai sosiaaliohjauksen avulla. Lapsiperheiden sosiaalityössä tuetaan lapsen sekä vanhempien hyvinvointia.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ovat sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkuuteen pääsee palvelutarpeen arvioinnin kautta, jos perhe ja sosiaalityöntekijä arvioivat perheen tarvitsevan ennaltaehkäisevää tukea. Sosiaalityöntekijät ja –ohjaajat selvittävät lapsen ja perheen senhetkisen tuen tarpeen ja auttavat löytämään tarvittavat palvelut ja ratkaisuvaihtoehdot tilanteen helpottamiseksi.

Lapsiperheiden sosiaalityön palveluita ovat esimerkiksi :

Sosiaalityö 

Sosiaalityöntekijä etsii yhdessä perheen kanssa ratkaisuvaihtoehtoja lapsen ja perheen tilanteen korjaamiseksi. Muutosta voidaan tukea järjestämällä tukitoimia ja palveluja. Sosiaalityöntekijä toimii erityistä tukea tarvitsevan lapsen omatyöntekijä. Sosiaalityöntekijä laatii lapselle asiakassuunnitelman ja seuraa ja arvioi palveluiden toteutumista ja  vaikuttavuutta. 

Lapsiperheiden sosiaalityön työntekijät tekevät tarvittaessa tiivistä yhteistyötä perheen muun viranomaisverkoston kanssa. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi koulujen, päiväkotien, perheneuvolan, psykiatrian poliklinikoiden ja eri järjestöjen kanssa.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjauksen tavoitteena on vahvistaa perheen vuorovaikutusta ja vanhempien kasvatuskykyä. Sosiaaliohjaaja neuvoo ja tukee vanhempia vanhemmuuden haasteissa. Sosiaaliohjaaja etsii yhdessä perheen kanssa keskustellen sopivia tukimuotoja ja ratkaisuja perhetilanteen helpottamiseksi.

Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö on luotettava aikuinen, joka kuuntelee, viettää aikaa lapsen kanssa ja toimii aikuisen mallina. Tukihenkilön tehtävänä on tukea lapsen kasvua ja kehitystä arkisilla asioilla. Konkreettinen toiminta vaihtelee tuettavan tarpeiden mukaisesti. Tukihenkilö voi esim. kannustaa lasta harrastuksiin tai tukea koulunkäyntiä. Tukihenkilöä haettaessa kartoitetaan aina lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuus toimia lapsen tukena (isovanhemmat, muut sukulaiset ja läheiset). 

Tukiperhetoiminta

Tukiperhetoiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, joka pyrkii tukemaan ja vahvistamaan vanhempien jaksamista ja kasvatuskykyä. Lapselle tarjotaan tukiperheessä mahdollisuus saada uusia virikkeitä ja kavereita sekä kasvua ja kehitystä tukevia uusia aikuissuhteita. Tukiperhe voi olla avuksi silloin, kun perhe tarvitsee tukea eikä perheellä ole mahdollisuus saada läheisverkoston tukea. Tukiperhetarpeen taustalla voi olla vaikeudet lasten kasvatusasioissa tai perheen ihmissuhteissa, vanhempien ero tai yksinhuoltajuus, vanhempien psyykkinen tai fyysinen väsymys tai perheen elämäntilanteen muutokset.

Sosiaalityöntekijä arvioi yhdessä perheen kanssa tukiperheen tarpeenTukiperhettä lapselle haettaessa ensisijaisesti kartoitetaan aina lapsen läheisverkosto ja sen mahdollisuus toimia lapsen tukena (isovanhemmat, muut sukulaiset ja läheiset).

Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti pääasiassa kerran kuukaudessa. Tukiperhe on käynyt tukiperhevalmennuksen ja on sen jälkeen hyväksytty tehtävään.  

Vertaisryhmätoiminta

Erityistä tukea tarvitseville lapsille järjestetään yhteistyössä lastensuojelun kanssa vertaisryhmätoimintaa. Ryhmässä harjoitellaan mm. sosiaalisia taitoja ja tutustutaan harrastusmahdollisuuksiin. Ryhmänohjaajina toimii kaksi sosiaaliohjaaja.  

Yhteystiedot

 

Perhesosiaalityö

Rovakatu 1, PL 8216
96101 Rovaniemi
Fax: (016) 322 6649
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö
Kangas Mirja
p. 040 660 9720


Palveluesimies
Ilmasti Jaana
p. 040 723 5709

Sosiaalityöntekijä
Vähänikkilä Sirpa
p. 050 911 8055

Sosiaalityöntekijä
Saukkonen Soile
p. 040 683 1193

vs.sosiaalityöntekijä
Kumpula Anssi
p. 040 672 1195 

vs.sosiaaliohjaaja
Palmgren Marko
p. 040 657 3167 

Sosiaaliohjaaja
Laamanen Mervi
p. 040 683 7850