• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu (SHL 19§)

 Palvelu on tarkoitettu perheille, jotka tarvitsevat tukea arjessa selviytymisessään. Lapsiperheiden kotipalvelulla tuetaan perhettä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vahvistamalla perheiden omia voimavaroja ja osaamista. Suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä tehdään yhteistyössä perhettä tukevien tahojen kanssa.

 

Lapsiperheiden kotipalvelun kriteerit:

 • vauvaperheen väsymys/univelka
 • komplisoitunut raskaus
 • synnytyksen jälkeinen masennus, uupumus
 • perheeseen syntynyt useampi lapsi kerralla
 • tapaturmat rajoittavat toimintakykyä pitkäkestoisesti 
 • vanhemman/vanhempien masennus
 • äkillinen perhetilanteen kriisiytyminen (esim. sairauden, kuoleman, perherakenteen muutoksen/muutoksen uhan yhteydessä)
 • vanhemmuuden tukeminen (esim. kasvatusongelmissa, arjen sujumisessa, päivärytmin hakemisessa)
 • vammaisuus

Työskentelyn aikana perheille annetaan tietoa myös muista lapsiperheiden palveluista ja ohjataan tarvittaessa esim. varhaiskasvatuksen palveluun.

 

Palvelun piiriin eivät kuulu

 • siivoukset esim. pelkkä viikko / suursiivous, saunan pesu, ikkunoiden pesu
 • pelkkä lastenhoitoapu esim. huoltajan asioinnin tai harrastusten aikana,
 • äkillisesti sairastuneen lapsen hoito,
 • koululaisten kouluun laittaminen vanhempien ollessa töissä
 • kuljetuspalvelu esim. päiväkotiin, kouluun tai kerhoon koululaisten iltapäivähoito

 

 Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain mukaista maksullista palvelua. Maksu määräytyy perheen tulojen ja koon mukaan.

 

 

Yhteystiedot

Lapsiperheiden kotipalvelu
Korkalonkatu 4, 2 krs PL 8216, 96101 Rovaniemi
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Perhe- ja sosiaalipalvelut palvelualuepäällikkö
Kangas Mirja
p. 040 660 9720

 

Palveluesimies
Ilmasti Jaana
p. 040 723 5709

 

Palvelupyynnöt:
Johtava perhetyöntekijä

Ronkainen Raili
p. 0400 695 005


Lapsiperheiden kotipalvelun tilauslomake