• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Puheeksi ottamisen toimintamalli

Huolen vyöhykkeistö on toimintamallin pohjana, joka kuvastaa työntekijän kokemaa huolta asiakkaan tilanteessa. Omista toimista huolimatta huoli pysyy tai lisääntyy ,silloin yhteistyön tarve lisääntyy. Avun pyytäminen oman huolen huojentamiseksi on yhteistyön alku asiakkaan ja eri toimijoiden välillä.

Tärkeää on huomioida huolen vyöhykkeistöllä miten avun ja tuen järjestäminen auttaa tilanteessa. Hyvinkin huolestuttava perhetilanne voi olla riittävillä avun ja tuen järjestelyillä ei huolen alueella. Tärkeää on ,että asiat ovat "hoidossa" eli on keinot miten arjessa asiat lähtevät kehittymään myönteiseen suuntaan.

Toimintamallit on luotu päivähoitoon, perhetyöhön ja neuvolaan. Toimintamallin tavoiteena on kehittyä asiakkaan tuen tarpeen tunnistamisessa ja vahvistaa puheeksi ottamisen kultttuuria.

Verkostotyö

Huolien  pysyessä tai lisääntyessä yhteistyö eri toimijoiden kesken korostuu asiakkaan kanssa tehtävässä työssä.
Moninaisissa tilanteissa verkostopalaveri auttaa asiakkaan lähtökohdista suunnitelman tekoon yhdessä läheisverkoston ja eri toimijoiden kanssa, jotta asiat kehittyisivät myönteisesti.
Verkostopalaverissa on lähtötilanteena asiakkaan luoma hyvä tilanne, johon toimijat omasta näkökulmasta voivat ilmaista tuen ja avun antamisen mahdollisuudet. Verkostomaisessa työssä on tärkeää erottaa puhuminen ja kuuntelminen, "yksi puhuu ja muut kuntelee"- ajatuksella.
Tehty suunnitelma on sopimus eri toimijoiden ja asiakkaan välillä, jotta huolet lähtevät helpottumaan ja asiat  kehittyvät myönteiseen suuntaan.

Palveluprosessi

Palvelujen kuvaaminen lisää tuntemusta toisten toimintatavoista ja -menetelmistä. Palveluprosessin kuvaamisessa yhteistyön rajapinnat vaatii yhteistyökäytäntöjen sopimista ja se osaltaan selkiyttää palveluprosessien toimivuutta.

Takaisin