• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Kotikäyntityö

Kotikäyntityö palvelee lapsiperheiden tarpeita ja tukee heidän selviytymistä arjessa voimavaralähtöisesti eri toimijoiden yhteistyönä. Perheiden kanssa työskennellessä vahvistetaan perheen arjen sujumista. Tuen tarpeen lisääntyessä korostuu perheen arkiympäristö ja siinä omalla maaperällä toimiminen.

Kotona tehtävä työ tukee ja lisää kuntoutuksen/ohjauksen vaikuttavuutta myönteiseen suuntaan. Kotikäyntityötä kehitetään yhdessä päivähoidon, neuvolan ja perhetyön kesken. Kotikäyntityö mallinnetaan huomioiden yhteistyökumppanien kanssa tehtävä yhteistyö (neuvola,päivähoito).

 • Ennen synnytystä tehtävät kotikäynnit neuvola ja perhetyö
 • Varhaisen avun ja tuen antaminen vauvaperheisiin monitoimijuuden mahdollisuudet hyödyntäen
Takaisin
Liitetiedostot ja formaatit