• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Lastenvalvojan palvelut

HOX!

Perheoikeudellisten palveluiden yksikkö on suljettuna 22.5.2020, puhelinpäivystystä ei silloin ole.

Uusi osoitteemme on Hallituskatu 26, 4 krs.

Koronaviruksesta johtuvan poikkeustilan vuoksi perheoikeudellisissa palveluissa ei voida vastaanottaa uusia ajanvarauksia ajalla 14.4. -  29.5.2020.  Ohjausta ja neuvontaa annetaan puhelimitse arkisin klo 10-12 ja 13-15 numeroista 016 322 2436  ja 016 322 2437.

Uusia ajanvarauksia annamme 2.6.2020 lähtien keskitetysti numerosta 016 322 6986, myös lastenvalvojien puhelintunnit käynnistyvät silloin.

Seuraa koronavirukseen liittyvää tiedotusta.

 

Lastenvalvojan palveluita ovat isyyden ja äitiyden selvittäminen, lasten huoltoon-, asumiseen-, tapaamiseen ja elatukseen liittyvät sopimusneuvottelut ja sopimusten vahvistaminen. 1.12.2019 alkaen myös oheishuoltoon liittyvät, riidattomat ratkaisut.

Isyyden selvittäminen

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Lapsi saa isän joko vanhempien avioliiton tai isyyden vahvistamisen kautta. Lapsen isyys voidaan vahvistaa joko vapaaehtoisella tunnustamisella tai oikeuden päätöksellä. Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsella on samat oikeudet kuin avioliitossa syntyneellä lapsella. Hänellä on oikeus mm. saada elatusta ja periä isänsä sekä mahdollisuus saada isänsä sukunimi.

1.1.2016 voimaan tulleen isyyslain mukaan isä voi tunnustaa lapsen jo raskauden aikana äitiysneuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla. Raskauden aikana tunnustetun lapsen vanhemmille tulee 1.12.2019 alkaen automaattisesti yhteishuolto, kun maistraatti on vahvistanut lapsen syntymän jälkeen isyyden.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittäminen tapahtuu äidin kotikunnan lastenvalvojan luona. Vanhemmilla tulee olla mukana voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti). Mikäli lapsen isyys ei ole varma, voivat vanhemmat pyytää tai lastenvalvoja vaatia DNA-näytteiden ottamista. Näytteet otetaan vauvasta, äidistä ja mahdollisesta isästä lastenvalvojan valvonnassa. DNA -tutkimukset ovat isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmille maksuttomia.

Lapsen syntymän jälkeen isyyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta. Yhteishuolto tarkoittaa sitä, että molemmat vanhemmat yhdessä päättävät lapsensa asioista ja kummallakin vanhemmalla on oikeus saada tietoja eri viranomaisilta lasta koskevissa asioissa. Vanhemmilla on myös mahdollisuus 1.12.2019 alkaen sopia yhteishuoltoon liittyvästä työnjaosta. Samassa yhteydessä erillään asuvat vanhemmat voivat tehdä sopimukset elatusavusta ja tapaamisista. 

Avioliitossa syntyneen lapsen isyyden selvittäminen

Avioliitossa syntyneen lapsen vanhemmilla on mahdollisuus yhdessä käynnistää lapsen isyyden selvittäminen kuuden (6) kuukauden sisällä lapsen syntymästä ottamalla yhteyttä lapsen äidin kotikunnan lastenvalvojaan. Lastenvalvoja-ajalla vanhemmilla tulee olla mukana voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, ajokortti tai henkilökortti).

Äitiyden selvittäminen 1.4.2019 alkaen

Äitiyslaki mahdollistaa lapselle kaksi äitiä. Äitiys voidaan tunnustaa neuvolassa jo raskauden aikana, mikäli kaksi naista on hakenut yhdessä hedelmöityshoitoa 1.4.2019 jälkeen ja lapsi on syntynyt hoidon tuloksena. Naispari asioi yhtä aikaa neuvolassa terveydenhoitajan kanssa sovitulla ajalla. Tunnustaminen edellyttää hedelmöityshoitotodistusta, josta ilmenee, että siittiöt luovuttanut mies ei ole asettanut rajoituksia sukusolujen käytölle, eikä ole antanut suostumusta isyyden vahvistamiseen. Raskauden aikana tunnustetun lapsen vanhemmille tulee 1.12.2019 alkaen automaattisesti yhteishuolto, kun maistraatti on vahvistanut lapsen syntymän jälkeen äitiyden. Lapsen syntymän jälkeen äitiyden selvittäminen tapahtuu lapsen synnyttäneen henkilön kotikunnan lastenvalvojan luona.

Äitiyden tunnustamisen / selvittämisen yhteydessä tulee aina esittää voimassaoleva henkilöllisyystodistus esim. henkilökortti, passi tai ajokortti. 

Äitiyden selvittämisen yhteydessä vanhemmat voivat sopia lapsensa yhteishuollosta. Äitiyden vahvistamisen jälkeen lapsella on oikeus mm. saada elatusta ja periä molemmat vanhemmat.

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta/vuoroasumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta

Lastenvalvojan luona vanhemmat voivat sopia avo-/avioerotilanteessa lapsen huollosta, asumisesta/vuoroasumisesta, tapaamisesta ja elatuksesta. Ajanvaraus lastenvalvojalle tapahtuu jommankumman vanhemman toimesta, suosittelemme soittamaan puhelinajalla.

Uudessa erotilanteessa molemmille vanhemmille varataan ensin yksilöaika perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä haastattelee vanhemmat, kartoittaen erotilanteessa yleisiä ongelmakohtia sekä vanhemman ja lapsen mahdollisia palvelutarpeita. Tämän lisäksi sosiaalityöntekijä ohjaa vanhempia, miten selvittää lapsen mielipide vanhempien erosta johtuviin järjestelyihin. Yksilöajan jälkeen vanhemmille varataan yhteinen aika sosiaalityöntekijälle. Vanhempien yhteisajalla käydään läpi eron jälkeinen vanhemmuussuunnitelma, joka on pohjana lastenvalvoja-ajalla käytävässä sopimusneuvottelussa. Kysymys on eronneiden vanhempien välisestä sopimuksesta. Tämän vuoksi neuvottelu edellyttää molempien vanhempien yhtäaikaista läsnäoloa lastenvalvojalle varatulla ajalla. Vanhemmilla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä valokuvat lapsista.

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien tekemät, lapsen edun mukaiset sopimukset. Ennen sopimusten vahvistamista lastenvalvojan täytyy 1.12.2019 voimaan tulleen lapsenhuoltolain mukaisesti varmistua lapsen mielipiteestä huollon, asumisen ja tapaamisen järjestelyissä. Lapsen mielipiteen selvittävät ensisijaisesti omat vanhemmat.

Vanhempien tullessa lastenvalvojalle jatko-/muutossopimusneuvotteluajalle, tulee heidän ottaa mukaan ajankohtaiset tulo- ja menotositteet sekä muualla kuin Rovaniemen kaupungin lastenvalvojalla vahvistetut lasta koskevat sopimukset / käräjäoikeuden päätökset.

Oheishuolto 1.12.2019 alkaen

Vanhemmat voivat sopia, että lapsen huolto uskotaan vanhemman/vanhempien lisäksi kolmannelle henkilölle, mikäli tämä on lapsen edun mukaista. Riidattomissa tilanteissa työskentely käynnistyy ajanvarauksella lapsen kotikunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvojalle varatulla ajalla tulee olla lapsen molemmat vanhemmat sekä ohjeishuoltajaksi suostuva. Henkilöllisyys on todistettava voimassa olevalla kuvallisella henkilöllisyystodistuksella (passi, ajokortti tai henkilökortti). Oheishuolto -prosessi vaatii useita käyntejä perheoikeudellisissa palveluissa ja sen aikana selvitetään myös lapsen mielipide oheishuoltoon lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden. Oheishuoltaja ei ole elatusvelvollinen, vaan vanhemmilla säilyy elatusvastuu lapseensa. Vanhemmat voivat myös sopia oheishuoltajan kanssa, että lapsi asuu oheishuoltajan luona. 

Vanhempien ja lasten ryhmämuotoiset eropalvelut

Rovaniemellä järjestetään eroa harkitseville ja jo eronneille vanhemmille sekä heidän lapsilleen ryhmämuotoisia, vertaistuen tarjoavia palveluja. Edellä mainittuja palveluja ovat: Vanhemman neuvo  -vertaistukiryhmät sekä lasten ja nuorten eroryhmät.  Lasten eroryhmään voi ilmoittaa lapsen ottamalla yhteyttä perheneuvolaan arkisin klo 8-10 puh. 040 187 9742.

Tuettu/valvottu tapaaminen 

Tilanteissa, joissa lapsi ei voi tavata vanhempaansa turvallisesti kotona tai vanhempien järjestämässä paikassa, voidaan lapsen oikeus molempiin vanhempiin turvata tuetun/valvotun tapaamisen tai valvotun tapaamisvaihdon avulla. Tuettu/valvottu tapaaminen perustuu lastenvalvojan vahvistamaan sopimukseen tai käräjäoikeuden päätökseen (SHL 27 §). Maksusitoumuksen tuettuun/valvottuun tapaamiseen tai valvottuun tapaamisvaihtoon myöntää Rovaniemen kaupungin lastenvalvoja Rovaniemellä asuvalle lapselle. Vanhemmat hakevat maksusitoumuksen ennen tapaamisten käynnistymistä toimittamalla sopimuksen/päätöksen tapaamisista lastenvalvojalle. Tapaamisten järjestelyyn tulee varata aikaa vähintään kaksi viikkoa.

Ajankohtaista
Ota yhteyttä

Perheoikeudelliset palvelut
Hallituskatu 26, 4 krs.

Postiosoite:
Hallituskatu 26, 
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Palveluesimies / johtava lastenvalvoja
Nurmela Marja Leena
050 574 3547

 

Ajanvaraus ti klo 8-11 ja 13-15 sekä ke - pe klo 8-11

Asiakassihteeri
Törmänen Jaana  
016 322 6986

tai suoraan lastenvalvojilta 
puhelinajalla ti - pe klo 9-10

Lastenvalvojat:
Kivilompolo Saija     016 322 6987 Oinas Pirjo               016 322 6988 Sorro Anna              016 322 6992 Timonen Sari           016 322 6989

 linkki_virtu.fi_elapulaskuri.png