• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Pakolaisleiriltä Rovaniemeläiseksi

Pakolaisasioita hoitaa YK:n järjestö UNHCR (United Nations High Comissioner for Refugees)

Kiintiöpakolainen on henkilö, jolla on UNHCR:n myöntämä pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa Suomen valtion päättämän pakolaiskiintiön puitteissa

YK:n pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan ”pakolainen on henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen, tai poliittisen mielipiteen johdosta.”

Pakolaisen valintareitti

 1. Ihminen pakenee omasta maastaan johonkin toiseen maahan
 2. Toisessa maassa hän ilmoittautuu UNHCR:n toimistossa ja saa tapausnumeron
 3. Ihminen saa pakolaisaseman ja jää odottamaan toiseen maahan
 4. YK:n pakolaissopimuksen allekirjoittaneet maat, joihin myös Suomi kuuluu, keskustelevat yhdessä mistä maista kiintiöpakolaisia uudelleen sijoitetaan vuosittain
 5. Eduskunta tekee päätöksen vuosittaisen pakolaiskiintiön suuruudesta hyväksyessään valtion talousarvion (tällä hetkellä 750 henkilöä)
 6. Delegaatio, johon kuuluu edustajia mm. ulkomaalaisvirastosta, työministeriöstä ja suojelupoliisista käyvät ns. valintamatkalla pakolaisleireillä toisessa maassa
 7. Valitut pakolaiset jaetaan TE-keskuksille käytettävissä olevan kuntapaikka-määrän mukaan (anonyymit tiedot)
 8. Pakolaiset jaetaan kunnittain (anonyymit tiedot) mm. asuntojen saatavuuden perusteella sekä saadaan alustava tieto pakolaisten aikaisimmasta mahdollisesta saapumisajankohdasta
 9. Ulkomaalaisvirasto myöntää oleskeluluvat
 10. TE-keskukset saavat pakolaisista henkilötietolomakkeet
 11. Henkilötiedot toimitetaan kuntiin, joissa tiedot jaetaan tarvittavin osin kullekin toimijalle
 12. Tiedot kuntajaosta ja toivotuista saapumisajankohdista
 13. Saapumisaikataulut ja sopimukset vastaanotosta kentällä ja mahdollisista jatkokuljetuksista (SPR, kunta, ministeriö, UNHCR)
 14. IOM pitää perehdytyksen vastaanottavasta maasta leireillä oleville pakolaisille
 15. Pakolaiset saapuvat Suomeen
 16. Pakolaiset sijoitetaan asuntoihin ja kunta huolehtii alkuvaiheen toimenpiteistä
 17. Rovaniemellä ERF-hanke Kaveriksi kotopolulle kehittää ja tukee pakolaisten alkuvaiheen kotoutumista.

Tämä on yleinen menettelytapa ja voi poiketa joiltakin osin tapauskohtaisesti.

 

 

 

Liitetiedostot