• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut

Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti


Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti on 13-paikkainen lastensuojeluyksikkö, joka järjestää lastensuojelulain mukaista avo- ja sijaishuollon palveluja.
Yksikkö on 2 osastoinen ja on tarkoitettu ensisijaisesti 13-17- vuotiaille rovaniemeläisille nuorille.

Toiminnan tavoitteena on turvata nuorelle hyvä hoito- ja kasvatus sekä turvallinen arki. Jokaista nuorta tuetaan yksilöllisesti ja suunnitelmallisesti yhdessä vanhempien, sosiaalitoimen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Henkilöstö
 
Etelärinteellä on monipuolisen koulutuksen ja kokemuksen omaava ammattitaitoinen henkilökunta, joka vastaa yksikön hoito- ja kasvatustyöstä. Tiimiin kuuluu 12 ohjaajaa ja johtaja (6 naista ja 7 miestä)

Toimintaperiaatteita
 
Toiminnassa huomioidaan yksilöllisesti lasten, nuorten ja perheiden tarpeet ja tavoitteet.
Keskeisiä tavoitteita  ovat:
- selkeä päivärytmi
- koulunkäynnin tukeminen
- harrastuksien tukeminen ja ohjaaminen
- päivittäisiin arkiaskareisiin osallistuminen
- aikuisen jatkuva läsnäolo ja tuki
- omaohjaaja –työpari menetelmä
- tiivis yhteistyö vanhempien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa
- vanhemmuuden tukeminen


 

Ota yhteyttä

Etelärinteen lapsi- ja nuorisokoti
Etelärinne 39
96100 Rovaniemi
Puh. 0400–765 638

Lastenkodin johtaja
Matti Kyngäs 
Puh.  040–8335837