• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut

Kehitysvammaisten asumispalvelumuotoja on eri sisältöisiä, riippuen asiakkaiden tuen tarpeesta.

Tuettu asuminen:

Tuetussa asumisessa asuva henkilö saa palvelutarpeen arvioinnin mukaista tukea ja ohjausta kyetäkseen asumaan itsenäisesti omassa kodissa. Tukea ja ohjausta voidaan järjestää päiväsaikaan tarpeen mukaan. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäisempään asumiseen siirtymisessä. Tuetulla asumisella tarkoitetaan asumisen tukemista ohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Henkilö asuu omassa kodissaan (vuokra-, omistus- tai muussa vastaavassa asunnossa).

Palveluasuminen:

Kehitysvammaisten palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla avun, tuen ja ohjauksen tarve on päivittäistä sijoittuen kuitenkin pääsääntöisesti päivä- ja ilta-aikoihin sekä viikonloppuihin. Palveluasuminen järjestetään ryhmämuotoisesti tai asuntoryhmissä, joissa henkilökunta on paikalla aamusta iltaan. Palveluasumisessa vastataan tarvittaessa tilapäisesti yöaikaan ilmenevään avuntarpeeseen.

Ympärivuorokautinen palveluasuminen:

Ympärivuorokautista palveluasumista järjestetään sellaisille kehitysvammaiselle henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti apua, huolenpitoa, ohjausta ja tukea päivittäisessä elämässä sekä päivittäisissä toiminnoissaan kaikkina vuorokauden aikoina. Ympärivuorokautinen kehitysvammaisten palveluasuminen järjestetään aina ryhmämuotoisena tai asuntoryhmissä.


Kehitysvammaisten asumispalveluissa asiakkaat ovat aina vuokrasuhteessa asunnon/tilojen haltijaan sekä vastaavat itse asunnon kalustamisesta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Asiakas maksaa itse vuokran, sekä muut asumiseen ja elämiseen liittyvät kulut.

Hakeminen:

Asumispalvelujen tarpeen arvioimiseksi otetaan yhteys vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijään, joka tekee palvelutarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan ja hänen verkostojensa kanssa. Asumispalvelujen tarpeen arvioinnista vastaa vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijä, mutta asiakkaan tilanteesta riippuen palvelutarpeen arvioinnissa tehdään tarvittaessa yhteistyötä vammaissosiaalityön palvelujen kanssa. Palvelua haetaan kirjallisella vammaispalveluhakemuksella, joka toimitetaan Erityisryhmien asumispalveluihin. Hakemuslomake löytyy sivun oikeasta laidasta lomakkeet –kohdasta.