• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Erityisryhmien asumispalvelut
Erityisryhmien asumispalvelujen kautta järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelut sekä vammaisten sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Kuntouttavat asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat monen tasoista tukea arjen toiminnoissaan mielenterveydellisistä ja/tai päihteiden käyttöön liittyvistä syistä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.

Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään sellaisille henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi. Palveluja voidaan järjestää vammaispalvelulain nojalla tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla osana erityishuolto-ohjelmaa, joka laaditaan yhteistyössä vammaissosiaalityön palvelujen kanssa.

Vammaisten asumispalveluja järjestetään sosiaalihuoltolain nojalla sellaisille vammaisille henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluasumiseen. Sosiaalihuoltolain mukaiset vammaisten asumispalvelut ovat tarkoitettu vammaisille henkilöille, joiden toimintakyvyn rajoitukset eivät ole vielä pitkäaikaisia, eikä heitä voida katsoa vammaispalvelulain nojalla vaikeavammaisiksi.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen sosiaalityöntekijät: p. 016 322 4897 ja 016 322 4563

Vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijä: p. 016 322 3118

Kehitysvammaisten tuetun asumisen ohjaajat: p. 016 322 6745 ja 016 322 4035

Työntekijät ovat tavoitettavissa arkisin klo 9-15 asiakastyön ohella. Puhelinvastaajaan voi jättää soittopyynnön.
Ota yhteyttä:

Erityisryhmien asumispalvelujen työntekijöiden yhteystiedot:

Erityisryhmien asumispalvelut
Valtakatu 16, 4. krs
PL 8216, 96101 Rovaniemi

Palvelualuepäällikkö
Mirja Kangas
p. 016 322 6207

Erityisryhmien asumispalvelujen palveluesimies
Tanja Koivisto
p. 016 322 6632

Kehitysvammaisten asumispalvelujen vastaava ohjaaja
Katja Vesterelve
p. 016 322 6693