• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Perhe- ja sosiaalipalvelut
Erityisryhmien asumispalvelut

Erityisryhmien asumispalvelujen kautta järjestetään mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut, kehitysvammaisten asumispalvelut sekä vammaisten asumispalvelut sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain nojalla.

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujille järjestetään tarvittaessa tukea itsenäiseen asumiseen. Kuntouttavat asumispalvelut ovat tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat monen tasoista tukea arjen toiminnoissaan mielenterveydellisistä ja/tai päihteiden käyttöön liittyvistä syistä. Tuki voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista. Tarkoitus on edistää asukkaan kuntoutumista, omatoimisuutta ja toimintakykyä.Kehitysvammaisten asumispalveluja järjestetään sellaisille henkilöille, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi.

Palveluja voidaan järjestää vammaispalvelulain nojalla tai kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla osana erityishuolto-ohjelmaa, joka laaditaan yhteistyössä vammaissosiaalityön palvelujen kanssa.Vammaisten asumispalveluja järjestetään sellaisille vammaisille tai vaikeavammaisille henkilöille, joilla on alentunut toimintakyky ja jotka tarvitsevat päivittäin hoivaa ja huolenpitoa. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluasumiseen. Palveluasumista voidaan järjestää sosiaalihuoltolain tai vammaispalvelulain nojalla. Palveluasumista järjestetään tarvittaessa tehostettuna, eli ympärivuorokautisena.

Yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelujen sosiaalityöntekijät: p. 016 322 4897 ja 016 322 4563

Vammaisten asumispalvelujen sosiaalityöntekijä: p. 016 322 3118 ja p. 016 322 5899

Kehitysvammaisten tuetun asumisen ohjaajat: p. 016 322 6745 ja 016 322 4035

Työntekijät ovat tavoitettavissa arkisin klo 9-15 asiakastyön ohella. Puhelinvastaajaan voi jättää soittopyynnön.

 
Ota yhteyttä:

Erityisryhmien asumispalvelujen työntekijöiden yhteystiedot:

Erityisryhmien asumispalvelut
Valtakatu 16, 4. krs
PL 8216, 96101 Rovaniemi

vs. Palvelualuepäällikkö
Maija Tervo
p. 016 322 6034

Palveluesimies
Piia Vartio
p. 016 322 6632

Erityisryhmien asumispalvelujen vastaava ohjaaja
Johanna Palosaari
p. 016 322 6693