Yrittäjyys

Oma yritys voi olla hyvä vaihtoehto itsensä työllistämiseen. Yrittäjäksi voi päätyä vanhempien yrityksen jatkajana, tai vaikkapa hyvän liikeidean myötä. Yrittäjä tarvitsee halun toimia yrittäjänä sekä hyvän liikeidean. Tuotettaville palveluille tulee olla kysyntää ja toisaalta ei vielä liikaa muita palveluntarjoajia, jotta asiakaskuntaa riittää. Yrittäjänä voi päästä toteuttamaan omia haaveitaan ja tekemään juuri sellaista työtä mitä tahtoo tehdä. Toisaalta yrittäjyys vaatii luonnetta, jossa on valmis tekemään paljon töitä, koska palkkaa ei muualta tule. Jo peruskoulussa on mahdollista osallistua yrittäjyyskasvatuksen kautta erilaisiin projekteihin. Kouluissa toteutettavissa projekteissa oppii pikkuhiljaa yrittäjänä toimimiseen vaadittavia taitoja. 

Aloittelevan yrittäjän kannattaa miettiä millaisen yritysmuodon perustaa. Yrityksen erilaisia muotoja ovat: yksityinen elinkeinonharjoittaja eli toiminimiyrittäjä, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta ja osakeyhtiö. Yrityksen alasta riippuu millainen yritysmuoto kannattaa valita. Yleisin näistä kuitenkin on osakeyhtiö.

Uuden yrityksen perustaminen lähtee liikeideasta. Tämän jälkeen usein laaditaan liiketoimintasuunnitelma, valitaan yrityksen toimintamuoto ja laaditaan yrityksen perustamisilmoitus yritystietojärjestelmään. Uuden yrityksen perustamiseen on saatavilla starttirahaa, jolla toimeentulo turvataan kun yritystoimintaa käynnistetään ja yritys alkaa tuottamaan ja vakiintumaan. Starttirahaa myönnetään enintään 18 kuukauden ajan. 

Yrityksen perustamiseen on saatavilla paljon apua ja neuvontaa, kannattaa ottaa yhteyttä paikalliseen Ely-keskukseen ja TE-palveluihin jotta yrityksen perustamiseen liittyvät asiat tulevat kuntoon.