Seksuaalioikeudet

Seksuaalisuus on olennainen osa jokaista ihmistä. Seksuaalisuus on jokaisen henkilökohtainen asia, eikä toisen seksuaalisuutta saa loukata missään tilanteessa. Jokaisella on oikeus määrätä, suojella ja toteuttaa itse omaa seksuaalisuuttaan vahingoittamatta muita.

Henkilökohtainen koskemattomuus on jokaisen ihmisen perusoikeus. Tällä tarkoitetaan sitä, että jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Seksuaalinen väkivalta, eli toisen ihmisen koskettelu, seksi tai muu seksuaalinen toiminta ilman toisen osapuolen lupaa tai hyväksyntää on aina rikos, josta tulee ilmoittaa poliisille.

Jokaista ihmistä ikään, sukupuoleen, kansalaisuuteen tai kulttuuriin katsomatta koskevat samat seksuaalioikeudet. (Ihmisoikeudet.net)

Seksuaalioikeudet_JPEG (1).jpeg