Tukea opintoihin

Suomen koulutusjärjestelmä mahdollistaa pääsääntöisesti maksuttoman opiskelun, joskin opintoihin liittyvien kirjojen ja muut opiskelutarvikkeet voit joutua maksamaan itse. Maksuton opetus tähtää siihen, että jokaisella olisi yhtäläiset mahdollisuudet kouluttautua riippumatta esimerkiksi perheen varallisuustasosta.

Tuet ovat erilaisia peruskoulun jälkeisiä opintoja aloittaville nuorille, työssä oleville, työttömille, maahanmuuttajille ja erityistä tukea tarvitseville. Opintojen rahoitus kannattaa selvittää ennen opiskelun aloittamista ja tukea kannattaa hakea heti, kun on saanut opiskelupaikan.

Opiskelijan pääsääntöinen tulonlähde on opintotuki, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintotukea voi saada 17 ikävuodesta eteenpäin ammatilliseen ja lukiokoulutukseen sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opintoihin, jotka ovat päätoimisia ja kestävät vähintään kaksi kuukautta. Monet opiskelijat rahoittavat opintojaan työskentelemällä myös opiskelun ohella. Opintojen aikaiset ansiotulot voivat vaikuttaa kuitenkin opintotuen määrään, Kela neuvoo sinua, kuinka paljon saat tienata ilman että tulosi vaikuttavat alentavasti opintotuen määrään. Mikäli olet saanut tukia liikaa, Kela voi periä ne takaisin. Voit myös itse seurata tulorajoja ja jos huomaat että tulorajasi ylittyvät, sinun kannattaa olla yhteydessä Kelaan. Voit myös palauttaa opintotuen liikaa maksetun osan Kelalle, jolloin se huomattavasti edullisempaa kuin takaisinperintä ja näin voit säästää tuet myöhempää käyttöä varten. 

Voit rahoittaa opintojasi myös erilaisin apurahoin ja stipendein. Näitä myöntävät erilaiset järjestöt ja säätiöt. Jos olet lähdössä esimerkiksi opiskelemaan ulkomaille, teet päättötyötä tai jatko-opintoja, kannattaa apurahoja hakea. Osa apurahoista on kohdennettu erityisryhmille, kuten ruotsinkielisille tai tietyn alan opiskelijoille. Lisätietoja ja ohjeita apurahan hakemiseen saa suoraan apurahaa myöntävältä taholta.