Opiskelu ulkomailla

Mikäli olet kiinnostunut kansainvälisyydestä ja tahdot hyvän kielitaidon, voi ulkomailla opiskelu olla sinulle yksi vaihtoehto. Ulkomailla opiskelua vaatii aina hyvää ja huolellista valmistelua. Ulkomailla voi opiskella niin nuorena kuin aikuisenakin. Kansainväliset tutkinnot voivat antaa hyvä mahdollisuudet työskennellä ulkomailla tai kansainvälisissä tehtävissä. Ulkomailla opiskelu on usein maksullista, joten rahoituskanavat on hyvä selvittää hyvissä ajoin. Opintotukea voi saada myös ulkomaille ja lisäksi on mahdollisuus saada erilaisia stipendejä, joilla ulkomailla suoritettavia opintoja voi rahoittaa.

Vaihto-oppilaaksi voi lähteä 9.-luokalla tai lukiossa. Vaihdot voivat kestää muutaman viikon kesävaihdoista kokonaiseen vuoteen. Vaihto-oppilaana asut usein perheessä, jonka kanssa elät arkea ja tutustut paikalliseen kulttuuriin. Mikäli haluat alaikäisenä suorittaa koko tutkinnon ulkomailla, tarvitset siihen huoltajan luvan. Kaikissa maissa ei ole edes mahdollista, että nuori asuu maassa itsenäisesti. Kannattaa ottaa selvää tällaisista seikoista, kuten myös muista kohdemaan järjestelyistä, ennen lopullisen päätöksen tekoa. Ulkomailla opiskellessa käytänteet saattavat poiketa myös esimerkiksi lukukausimaksuissa. Ulkomailla opiskeluista voi  usein joutua maksamaan lukukausimaksua. 

Korkeakouluilla on usein yhteistyökorkeakouluja, joihin voi lähteä opiskelijavaihtoon. Näistä voit tiedustella lisää oman korkeakoulusi kansainvälisten asioiden vastaavalta. Mikäli haluat suorittaa koko tutkinnon ulkomailla, on tämä mahdollista korkeakoulussa tai ammatillisen tutkintoontähtäävässä koulutuksessa.

Lyhyempiä ulkomailla suoritettavia kursseja ovat esimerkiksi kielikurssit, harrastuksiin liittyvät kurssit tai työharjoittelut yhdistettynä kielten opiskeluun.

Jos olet kiinnostunut ulkomailla opiskelusta, kannattaa siis ottaa selvää asioista etukäteen, jutella ulkomailla opiskelleiden kanssa, jutella opinto-ohjaajan tai kansainvälisistä asiosta vastaavan kanssa koulussa. Huolellinen valmistautuminen lisää kokemuksen turvallisuutta ja parhaat matkamuistot itsellesi. Ulkomaan kokemukset opettavat usein myös monia muita elämään tarvittavia elämänhallinnan taitoja: itsenäistymistä, omien asioiden hoitoa, kielitaitoa, sosiaalista kanssakäymistä, kulttuurien välisiä eroja, oman kulttuurin ja oman identiteetin ymmärtämistä sekä erityisesti rohkeutta toimia itsenäisesti ja luoda elämän pituisia ystävyyssuhteita.