Kymppiluokka

Jos suunnitelmasi eivät vielä ole selvillä mitä haluaisit tehdä peruskoulun jälkeen, tai päättötodistuksen numerot eivät tyydytä sinua, on mahdollista suorittaa kymppiluokka. Kymppiluokalla opiskelijan suunnitelmia pyritään selkeyttämään, saat tarvittavaa aikalisää suunnan valintaan ja mahdollisuuden korottaa todistuksen numeroita. 

Kymppiluokalla voit myös: 

-oppia itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustasi
-parantaa yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojasi
-kehittää opiskelutaitojasi
-suunnitella jatko-opintojasi, uraasi ja tulevaisuuttasi
-parantaa mahdollisuuksiasi päästä jatko-opintoihin
-hankkia lisää opinnoissa, yhteiskunnassa ja muussa elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Perusopetuslain 5 §:n mukaan kunta voi järjestää lisäopetusta(10-luokka). Lisäopetukseen voidaan ottaa perusopetusasetuksen 3§:n mukaan nuori, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.Lisäopetusluokalla noudatetaan yleisopetuksen opetussuunnitelmaa. Lisäopetuksessa opetukseen käytettävä tuntimäärä on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Lukuvuoden aikana on lisäksi TOP -jaksoja (työssäoppimisjaksoja). TOP-jaksojen yhteispituus on enintään 38 työpäivää lukuvuodessa. Jokaiselle lisäopetuksen oppilaalle laaditaan opiskelun aloittamisen yhteydessä henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Lisäopetus on tarkoitettu pääsääntöisesti niille nuorille, joita ei ole voitu sijoittaa yhteisvalinnassa toisen asteen oppilaitoksiin tai nuorille, jotka haluavat täydentää perusopintojaan. Tavoitteena on, että jokainen peruskoulun päättävä nuori hakee yhteisvalinnassa johonkin toisen asteen oppilaitokseen.