Asumisen sanasto

Alivuokraus
Vuokralainen vuokraa osan asunnostaan jollekin toiselle henkilölle (alivuokralaiselle). Tällöin päävuokralainen on alivuokralaisen vuokranantaja. Alivuokralainen vastaa käyttämästään asunnonosasta ja sen vuokrasta päävuokralaiselle, joka vastaa kokonaisvuokran maksamisesta vuokranantajalle. Päävuokralainen vastaa myös huoneiston hoidosta, kunnosta ja vahingoista omalle vuokranantajalleen.

ARA-vuokra-asunto tai arava-vuokra-asunto
Asunto, jonka rakentamista valtio on tukenut, jotta vuokrat olisivat yksityisiä markkinoita edullisemmat. Kunnat omistavat yli puolet Suomen ARA-asunnoista. Muita omistajia ovat yleishyödylliset asuntoyhtiöt, kuten VVO Yhtymä, Sato-yhtymä, TA-yhtiöt ja Avara. Opiskelija-asunnot ja nuorisoasunnot ovat myös valtion ARA-tuettuja asuntoja. Asuntojen omistajien pitää noudattaa asukasvalinnassa valtion vahvistamia asukasvalintaperusteita. Tämä tarkoittaa, että asunnon hakijan tulot, varallisuus ja asunnontarve vaikuttavat asunnon saantiin. Tätä kutsutaan tarveharkinnaksi.


ASP – asuntosäästöpalkkio

Valtion tuki 18–30-vuotiaille ensiasunnon ostajille. Kun säästää itse 10 prosenttia asunnon hinnasta, saa korkotukilainaa pienemmällä korolla kuin muissa asuntolainoissa.

Asukasdemokratia
Katso yhteishallinto.


Asukastoimikunta

ARA-vuokrataloissa asukkaat voivat valita keskuudestaan asukastoimikunnan. Toimikunta vaikuttaa talon vuokriin, korjauksiin, huoltoon ja järjestyssääntöihin. Asukastoimikunta päättää myös autopaikkojen, saunojen ja pesutupien käytöstä.

Asumisoikeusasunto
Asunnon vuokraamisen ja ostamisen välimuoto. Kun asukas maksaa 15–30 prosenttia asunnon hankintahinnasta ja sen jälkeen kuukausittain kohtuullista käyttövastiketta, hän saa oikeuden asunnon hallintaan omistusasunnon tapaan. Asumisoikeussopimusta ei voi irtisanoa, kuten vuokranantaja voi irtisanoa vuokralaisen vuokrasopimuksen. Asumisoikeusasuntoja ei voi lunastaa omaksi.

Asumislisä eli opintotuen asumislisä
Opintotuen asumislisä on tarkoitettu opiskelijoille. Kelan (Kansaneläkelaitoksen) myöntämä opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainan valtiontakauksesta, katso tarkemmin: www.kela.fi > Asumisen tuet.


Asumistuki eli yleinen asumistuki

Yleinen asumistuki on tarkoitettu työttömille ja pienituloisille työntekijöille. Asumistukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasuntoon. Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan koko, asumismenot, bruttotulot, omaisuus sekä asunnon koko, sijainti, lämmitysjärjestelmä ja valmistumisvuosi. Oman asumistuen voi laskea Kelan asumistukilaskurilla.

Asunto
Yhden tai useamman huoneen kokonaisuus (asuinhuoneisto), joka on tarkoitettu asumista varten.

Asuntoetu
Työnantaja järjestää työntekijälle asunnon, jonka vuokran työnantaja maksaa. Työnantaja ja työntekijä sopivat keskenään, miten asuntoetu vaikuttaa palkan suuruuteen. Asuntoedulle lasketaan verotusarvo. Palkasta maksamasi veron lisäksi maksat veroa asuntoedusta.

Asuntola
Asumisjärjestely esimerkiksi oppilaitoksen opiskelijoille. Yleensä asukkailla on yhteiset keittiötilat ja kylpyhuoneet.

Asuntolaina
Oman asunnon ostamiseen tarvitaan yleensä lainaa. Lainaa myöntää pankki. Pankki edellyttää, että sinulla on pysyvät tulot ja takaaja. Laina maksetaan takaisin korkojen kanssa.


Asunto-osake

Kun ostat asunnon, ostat itse asiassa osakkeen tai osakesarjan. Se oikeuttaa sinut hallitsemaan huoneistoa asunto-osakeyhtiön omistamassa rakennuksessa.


Asunto-osakeyhtiö (lyhennys As Oy)

Asunto-osakeyhtiö omistaa rakennuksen, jossa on asuntoja. Asunto-osakeyhtiön osakkaat omistavat asunto-osakkeita eli asuntoja. Osakkaat osallistuvat yhtiön päätöksentekoon yhtiökokouksessa.

B
Bruttoansio

Palkka, ennen kuin siitä vähennetään verot. Kun verot on vähennetty, sinulle jää nettoansio käyttöösi.

E
Elinkustannusindeksi

Perustuu kuluttajahintaindeksiin. Vuokran suuruus on usein sidottu elinkustannusindeksiin. Tämä tarkoittaa, että vuokranantaja voi korottaa vuokraa vain, kun elinkustannusindeksi nousee. Vuokra tarkistetaan yleensä kerran vuodessa.

Ensiasunto
Ensimmäinen oma asunto (omistusasunto).

H
Hallintamuoto

Tapa, jolla asunto on asukkaan hallinnassa. Esimerkiksi vuokra-asunto tai omistusasunto.


Henkikirjoituspaikka

Kotikunta eli kunta, joka on merkitty väestörekisteriin kotikunnaksesi tällä hetkellä.


Hoitovastike

Rahasumma, jonka asunnon omistaja maksaa taloyhtiölle. Hoitovastikkeella maksetaan esimerkiksi kiinteistönhuolto, pihatyöt, yhteistilojen sähkölasku, jätehuolto ja kiinteistön vakuutus.

Huoltoyhtiö
Hoitaa pienet huoltotoimet asunnoissa ja kiinteistössä. Ennen talonmies hoiti samat tehtävät. Jos huomaat vikoja asunnossasi, talossa tai pihalla, ilmoita niistä huoltoyhtiöön. Tällaisia vikoja ovat esimerkiksi vuotavat hanat ja wc-istuimet sekä rappukäytävän palaneet lamput. Huoltoyhtiön yhteystiedot ovat rappukäytävän ilmoitustaululla. Huoltomies tulee myös avaamaan oven, jos asukas on kadottanut avaimet. Oven avaamisesta täytyy maksaa huoltomiehelle.

Huoneisto
Yhden tai useamman huoneen kokonaisuus, jota voidaan käyttää asumiseen (asuinhuoneisto) tai liiketoimintaan (liikehuoneisto).

Häätö
Asunnon tyhjennys, jos vuokralainen ei ole muuttanut asunnosta tuomioistuimen määräämään päivään mennessä.

I
Ilmoitusvelvollisuus

Vuokralaisen täytyy heti ilmoittaa vuokranantajalle vioista, jotka hän huomaa asunnossa. Ilmoittaminen on asunnon kunnossapidon kannalta tärkeää. Jos vuokralainen ei ilmoita vikaa, joka johtaa suurempaan vahinkoon, joutuu vuokralainen korvaamaan vahingon.


Irtisanoa sopimus

Jos haluat muuttaa asunnosta, sinun pitää irtisanoa vuokrasopimus. Irtisanominen pitää tehdä kirjallisesti. Vuokralainen kirjoittaa irtisanomisilmoitukseen asunnon osoitteen, irtisanomispäivän, muuttopäivän, yhteystiedot ja tilinumeron. Tilinumeroa tarvitaan, jotta saat vuokravakuuden takaisin tilillesi. Muista kirjoittaa ilmoitukseen päivämäärä ja oma allekirjoituksesi. Vuokralainen toimittaa ilmoituksen vuokranantajalle. Vuokrasopimuksen voi irtisanoa vuokralainen tai vuokranantaja. Sopimuksen irtisanomisessa täytyy noudattaa irtisanomisaikaa.

Irtisanomisaika
Irtisanomisen ajankohdan ja sopimuksen päättymisen välinen aika. Kun vuokralainen irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on yhden kalenterikuukauden mittainen. Irtisanomisaika alkaa aina kuukauden viimeisestä päivästä. Vuokralainen maksaa irtisanomisajalta vuokraa. Jos siis irtisanot vuokrasopimuksen tammikuun aikana, maksat vuokraa helmikuun loppuun asti.
Jos vuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, irtisanomisaika on kolme tai kuusi kuukautta. Jos olet ollut saman vuokranantajan vuokralaisena alle vuoden, sinun pitää lähteä asunnosta kolmen kuukauden kuluessa. Jos olet ollut vuokralaisena yli vuoden, sinulla on kuusi kuukautta aikaa muuttaa.

Isännöitsijä
Asunto-osakeyhtiön asioiden hoitaja ja toimitusjohtaja.

Isännöitsijätodistus
Kertoo tärkeät asiat taloyhtiöstä, taloyhtiön kunnosta ja suunnitteilla olevista korjauksista. Isännöitsijätodistuksen saa isännöitsijältä tai asunnon oston yhteydessä asunnon myyjältä tai kiinteistövälittäjältä.

J
Jälleenvuokraus

Vuokralainen vuokraa koko asunnon edelleen jollekulle toiselle. Asunnon saa jälleenvuokrata vain vuokranantajan luvalla. Jälleenvuokrauksen aikana on voimassa kaksi vuokrasopimusta: 1) vuokranantajan ja alkuperäisen vuokralaisen välinen sopimus sekä 2) alkuperäisen vuokralaisen ja uuden vuokralaisen välinen sopimus.


Jyvitetty pinta-ala

Asunnon pinta-ala kerrottuna jyvityskertoimella. Jyvityksellä tasoitetaan esimerkiksi eri kokoisten ja eri kerroksissa sijaitsevien asuntojen kustannuksia ja arvoa. Yläkerrassa oleva asunto on usein vähän kalliimpi kuin pohjakerroksen asunto. Pieni asunto on suhteessa kalliimpi kuin suuri asunto.

K
Kalenterikuukausi

Kuukauden ensimmäisen ja viimeisen päivän välinen aika.

Kiinteistö
Kokonainen rakennus ja siihen kuuluva tontti.

Kiinteistöhuolto
Katso huoltoyhtiö.


Kommuuni

Usean ihmisen, usein kaverusten, yhteinen iso asunto. Keittiö ja kylpyhuone ovat yleensä yhteisiä.

Korko
Kun talletat rahaa pankkiin, saat talletukselle korkoa pankin ehtojen mukaan eli rahasummasi kasvaa. Pankki laskee korkoa myös lainalle. Jos siis lainaat pankista rahaa, pankki laskuttaa sinulta varsinaisen lainasumman lisäksi myös korkoa.

Korkotukiasunto
Katso ARA-asunto.

Kotivakuutus
Kotivakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö. Vakuutuksen ottaja maksaa vakuutusyhtiölle säännöllisesti vakuutusmaksun. Näin hän voi vakuuttaa kodin irtaimiston eli huonekalut, tavarat ja kodinkoneet. Vakuutus korvaa mahdollisesti sattuvia vahinkoja. Vakuutuksen ottajan kannattaa lukea huolellisesti korvausehdot. Kotivakuutus on vapaaehtoinen, mutta moni vuokranantaja edellyttää sitä.

Kuluttajahintaindeksi
Kuvaa suomalaisten kotitalouksien ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Elinkustannusindeksi perustuu kuluttajahintaindeksiin.

Kuntotarkastus
Ennen uuden asukkaan muuttoa asunnossa voidaan tehdä tarkastus, jolla selvitetään asunnon kunto. Vuokralainen ja vuokranantaja allekirjoittavat kuntotarkastuksen. Tarkastus kannattaa tehdä, ettei vuokralaista voida syyttää edellisen vuokralaisen aiheuttamista vahingoista.


Käyttövastike

Asumisoikeusasunnosta kuukausittain maksettava summa.

L
Laina

Rahasumma, jonka saat käyttöösi, mutta sinun pitää maksaa se takaisin. Lainaamasi summan lisäksi maksat korkoa lainalle.


Luottotietomerkintä

Maksamattomista laskuista tulee maksuhäiriömerkintä luottotietorekisteriin. Luottotietomerkintä voi estää vuokra-asunnon ja lainan saamisen. Luottotietomerkintä rekisteröidään, kun maksun laiminlyönti on todettu tuomioistuimen päätöksellä tai ulosottoviranomaisen toimituksella. Tätä ennen maksu on ollut pitkään maksamatta (keskimäärin 6–8 kk) ja henkilö on saanut jo useita perintäkirjeitä. Myös kulutusluottojen ja osamaksujen erien laiminlyönnistä voi tulla merkintä luottotietorekisteriin. Jos henkilö saa luottotietomerkinnän, siitä ilmoitetaan hänelle. Ilmoituksessa kerrotaan, miten pitkään merkintä on voimassa. Tiedot säilyvät rekisterissä 2–3 vuotta maksuhäiriön laadusta riippuen.


M
Maksuhäiriömerkintä = luottotietomerkintä

Muuttoilmoitus
Pitää tehdä aina kun muuttaa asumaan toiseen asuntoon. Muutosta ilmoitetaan viranomaisille ja postille. Muuttoilmoituksen voi tehdä osoitteenmuutoslomakkeella, jonka saa postista. Ilmoituksen voi tehdä myös internetissä tai soittamalla maksulliseen palvelunumeroon. Asumistukea tai asumislisää saavan pitää tehdä ilmoitus muutosta myös Kelalle.

Muuttosiivous
Kun muutat pois, sinun pitää tyhjentää asunto tavaroistasi ja siivota asunto. Muuttosiivous tarkoittaa asunnon huolellista siivousta.

Muuttotarkastus = kuntotarkastus
Määräaikainen vuokrasopimus – vuokrasopimus, joka päättyy sopimukseen kirjoitettuna päivänä. Vuokralainen ja vuokranantaja sitoutuvat sopimukseen. Kun allekirjoitat määräaikaisen sopimuksen, sinun pitää asua asunnossa ja maksaa vuokraa sovittuun päivään asti. Määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa vain vuokranantajan suostumuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

N
Nettoansio

Palkka verojen vähentämisen jälkeen. Nettoansio on siis summaa, joka sinulle jää käyttöösi.


Nuorisoasunto

Nuorille työssäkäyville tarkoitettu kohtuuhintainen asunto. Nuorisoasuntoja tuottaa ja vuokraa Nuorisoasuntoliitto, Nuorisosäätiö ja jotkut pienemmät paikalliset toimijat.

O
Omaisuus

Asuntohakemuksessa kysyttävällä omaisuudella tarkoitetaan omaisuutta, joka on verotettavaa. Sinulla on omaisuutta, jos omistat asunnon, osakkeita, maata tai metsää.


Opiskelija-asunto

Opiskelijoille tarkoitettu kohtuuhintainen asunto. Opiskelija-asunnoista lisätietoa: Suomen opiskelija-asunnot, SOA ry, www.soa.fi

Opiskelutodistus
Todistus siitä, että olet opiskelija. Saat opiskelutodistuksen oppilaitoksesta.

Osaomistusasunto
Asukas omistaa aluksi vain osan asunnon hallintaan oikeuttavista osakkeista. Asunnossa asutaan ensin vuokralla. Vuokrakauden päätyttyä asunnon voi ostaa omaksi.


P
Palkkatodistus

Todistus saamasi palkan suuruudesta. Palkkatodistuksesta käytetään myös nimityksiä palkkakuitti ja palkkalaskelma. Sen saa työnantajalta.

Peruskorjaus
Iso remontti, jolla uusitaan tai korjataan koko kiinteistöä. Tällaisia korjauskohteita ovat esimerkiksi parvekkeet ja ikkunat.


Purkaa sopimus

Vuokrasuhde päättyy heti ilman irtisanomisaikaa. Vuokrasopimuksen voi purkaa vain laissa erikseen mainituissa tapauksissa. Vuokranantaja voi purkaa sopimuksen, kun 1) vuokralainen ei maksa vuokraansa, 2) vuokralainen viettää naapureita häiritsevää elämää, 3) vuokralainen käyttää huoneistoa muuhun tarkoitukseen kuin vuokrasopimuksessa on sovittu, 4) vuokralainen luovuttaa huoneiston hallinnan toiselle ilman lupaa, 5) vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti tai 6) rikkoo järjestys- ja terveysmääräyksiä. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen, kun 1) huoneiston käyttämisestä aiheutuu vuokralaiselle tai hänen perheensä jäsenelle terveydellistä vaaraa tai 2) vuokralainen menettää huoneiston hallinnan muusta kuin omasta syystään.

R
Rahoitusvastike

Taloyhtiön velan osuus yhtiövastikkeessa.

Rakennuttaja
Henkilö, yritys tai yhteisö, joka hankkii asunnon rahoituksen, tonttimaan ja rakentajan. Rakennuttaja vastaa asunnon valmistumisesta ja hallinnasta.

Ruokakunta
Samassa asunnossa pysyvästi asuvat henkilöt. Ruokakunta voi olla perhe, pariskunta tai yksittäinen ihminen. Myös yhdessä asuvat kaverukset muodostavat ruokakunnan, jos heillä on yhteinen vuokrasopimus.

S
Soluasunto

Kahden tai useamman hengen yhteinen asunto. Jokaisella asukkaalla on oma huone. Yleensä huoneet ovat lukittavia. Keittiö ja kylpyhuone ovat asukkaiden yhteisiä. Soluasunnossa jokaisella asukkaalla on oma vuokrasopimus.


Sähkösopimus

Ennen kuin muutat, sinun pitää tehdä asuntoosi sähkösopimus paikallisen sähköyhtiön kanssa. Sähköyhtiö laskuttaa sinua sen mukaan, kuinka paljon asunnossa kuluu sähköä. Muista ilmoittaa sähköyhtiöön, kun muutat asunnosta pois.

T
Takaus (lainan)

Pankki vaatii, että lainalla on takaaja. Takaaja maksaa lainan pankille, jos lainanottaja ei itse pysty maksamaan lainaa.

Takuuvuokra = vuokravakuus
Usein vuokranantaja haluaa takuuvuokran siltä varalta, että vuokralainen jättää vuokran maksamatta tai aiheuttaa asunnolle vahinkoa. Jos kaikki on kunnossa, vuokralainen saa summan takaisin, kun vuokrasopimus päättyy. Lain mukaan vuokravakuus voi olla korkeintaan kolmen kuukauden vuokraa vastaava summa. Vakuuden voi luovuttaa vuokranantajalle tai tallettaa pankkiin erityiselle vuokravakuustilille. Pidä huoli, että saat kuitin suoritetusta maksusta, jos toimitat vakuuden tilisiirrolla tai käteisellä. Muista säilyttää kuitti!

Talkoot
Talkoilla tehdään yhteisiä töitä ilman, että kenellekään maksetaan siitä. Taloyhtiön syys- ja kevättalkoissa tehdään esimerkiksi pihatöitä. Usein talkoiden järjestäjä tarjoaa ruokaa ja juomaa kiitokseksi osallistumisesta.


Taloyhtiö = asunto-osakeyhtiö


Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Jatkuva sopimus, jonka voi irtisanoa koska tahansa. Vuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Vuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden. Jos vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden, vuokranantajan irtisanomisaika on kuusi kuukautta.

Tontti
Maa-alue, joka on tarkoitettu rakentamiseen. Yleisesti tontti tarkoittaa talon ympärillä olevaa maa-aluetta.

Tulot
Työstä maksettava palkka, tuet (esimerkiksi opintotuki) ja pääomatulot.

Työsuhdeasunto
Työnantajan järjestämä asunto, josta maksat normaalisti vuokraa. Oikeus työsuhdeasuntoon on sidottu työsuhteeseen. Jos lopetat työn kyseisessä työpaikassa, sinun täytyy myös muuttaa pois asunnosta. Jos työnantaja tarjoaa asunnon käyttöösi ilman, että maksat vuokraa, kyseessä on verotettava asuntoetu.

V
Vakuus = takuuvuokra


Vapaarahoitteinen vuokra-asunto

Vuokra-asunto, jonka rakentamiseen ei ole saatu tukea valtiolta tai kunnalta.

Varainsiirtovero
Kun asunto vaihtaa omistajaa, ostaja joutuu maksamaan varainsiirtoveroa, joka on 2 % asunto-osakeyhtiön osakkeen kauppahinnasta. Kiinteistön varainsiirtovero on 4 % kauppahinnasta. 18–39-vuotias ensiasunnon ostaja ei kuitenkaan joudu maksamaan varainsiirtoveroa.

Varallisuus
Omaisuuden rahallinen arvo.

Varoitus
Tietyissä tapauksissa vuokranantajan täytyy antaa vuokralaiselle kirjallinen varoitus, ennen kuin hän voi purkaa vuokrasopimuksen. Tällaisia tapauksia ovat vuokralaisen 1) häiritsevä elämä, 2) huoneiston huono hoitaminen, 3) huoneiston käyttäminen muuten kuin vuokrasopimuksessa on sovittu tai 4) järjestys- ja terveysmääräysten rikkominen. Jos häiritsevä elämä varoituksesta huolimatta jatkuu, vuokranantaja voi purkaa sopimuksen. Lain mukaan yksi varoitus riittää. Joillakin vuokranantajilla saattaa olla käytäntönä antaa kaksi tai kolme varoitusta ennen purkupäätöstä.

Välityspalkkio
Vuokravälittäjän laskuttama palkkio vuokravälityksestä. Välityspalkkion maksaa toimeksiantaja. Toimeksiantaja voi olla joko vuokranantaja tai vuokralainen.

Verokortti
Verokortti viedään työnantajalle veron maksamista varten. Verokortin saa verotoimistosta ilmaiseksi.

Verotodistus
Verotodistus tulee postissa kotiin verohallinnolta vuosittain. Todistuksessa näkyy edellisen vuoden verotettavan tulon määrä. Verotodistuksen voi myös pyytää erikseen verotoimistosta, mutta silloin se on maksullinen. Verotodistus ei ole verokortti!

Vuokralainen
Vuokraa asunnon vuokranantajalta. Vuokrasopimuksella vuokralainen saa asunnon hallintaansa. Vuokralainen on vastuussa asunnosta ja vuokranmaksusta.

Vuokranantaja
Vuokraa asunnon vuokralaiselle. Vuokranantaja on yleensä asunnon omistaja. Vuokranantajan täytyy huolehtia siitä, että asunto on kohtuullisessa kunnossa.


Vuokra-asuntoyhtiö

Yhtiö, joka tuottaa ja vuokraa asuntoja. Vuokra-asuntoyhtiöitä ovat esimerkiksi VVO ja Sato.

Vuokravakuus = takuuvuokra


Vuokravakuustili

Pankkitili, jolle vuokravakuuden eli takuuvuokran voi tallettaa. Kumpikaan osapuoli ei saa käyttää tiliä ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Jos kaikki on kunnossa, vuokralainen saa summan takaisin, kun vuokrasopimus päättyy. Vuokranantaja saa nostaa rahat vuokravakuustililtä, kun vuokrasopimus on päättynyt. Hänen on kuitenkin perusteltava, mihin käyttöön rahoja tarvitaan. Vuokravakuustilin etuna on, että vuokralainen saa itselleen talletetulle summalle kertyneet korot.

Vuokrasopimus
Vuokranantajan ja vuokralaisen välinen sopimus, jossa on kaikki tärkeät tiedot vuokrasuhteesta. Vuokrasopimuksessa pitää mainita vuokranantajan yhteystiedot ja pankkitili, vuokralaisen henkilötiedot, vuokrattavan asunnon osoite, koko ja kunto, vuokrasopimuksen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä, vuokran suuruus ja muut maksut sekä vuokran korottamisen perusteet. Vuokralaisen ja vuokranantajan pitää allekirjoittaa sopimus. On tärkeää, että säilytät vuokrasopimuksen! Vuokrasopimus voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen.

Vuokravälitys
Palvelu, joka etsii vuokralaiselle asunnon tai vuokranantajalle vuokralaisen korvausta vastaan.

Vuokran tarkistaminen
Vuokran korottaminen tai alentaminen. Vuokran tarkistamisesta on hyvä sopia vuokrasopimuksessa. Yleensä vuokran suuruus tarkistetaan vuoden välein. Vuokraa voidaan korottaa, jos ylläpitokustannukset nousevat, tai vuokran suuruus voidaan sitoa esimerkiksi elinkustannusindeksiin.

Y
Yhtiöjärjestys

Kooste asunto-osakeyhtiön tiedoista ja tärkeistä asioista. Yhtiöjärjestyksestä selviävät esimerkiksi yhtiökokouksen järjestämistapa ja yhtiövastikkeen perusteet. Yhtiöjärjestyksessä kerrotaan myös, mitkä osakkeet antavat oikeuden hallita huoneistoa.

Yhtiökokous
Asunto-osakkeiden omistajat päättävät yhtiön asioista asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa.

Yhtiövastike = hoitovastike + rahoitusvastike
Yhtiövastike on summa, jonka asunnon omistaja maksaa taloyhtiölle kuukausittain.

Yhteishallinto
Lain mukaan kaikissa valtion tukemissa aravavuokra-asunnoissa ja ARA-vuokra-asunnoissa asukkailla on oikeus osallistua talojen omistajien päätöksentekoon. Yhteishallinnon toimintamuotoja ovat asukaskokous ja asukastoimikunta. Asukaskokous on vuosittain järjestettävä kokous, johon kaikki asukkaat kutsutaan. Asukaskokous valitsee jäsenet asukastoimikuntaan, joka antaa lausuntoja esimerkiksi talousarviosta, vuokranmäärityksestä, korjauksista ja järjestyssäännöistä. Asukastoimikunta myös järjestää talkoita ja muuta asukastoimintaa. Vuokra-asuntoyhtiön hallituksessa on oltava asukasedustajia.


Yksityiset vuokramarkkinat

Yksityiset asunnon omistajat vuokraavat omistamiaan asuntoja.

(Lähde: nuorisoasuntoliitto NAL: 2016)