Ohjaamo Rovaniemi

Ohjaamo Rovaniemi sai alkunsa huhtikuussa 2015, jolloin Ohjaamo-toiminta käynnistyi kehittämishankkeena. Ohjaamon valmistelu- ja rakentamistyötä toteutettiin Ely-keskuksen myöntämällä ESR-rahoituksella ja Rovaniemen kaupungin lisäksi hankkeen osatoteuttajina toimivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Nuorten Ystävät ry.

Ohjaamo-hankkeen tavoitteena oli kehittää nuorilähtöinen, matalan kynnyksen asiointipiste, josta nuori saa yksilöllistä ohjausta ja tukea eri elämäntilanteisiin. Johtotähtenä oli ajatus, että Ohjaamo on kaikille nuorille avoin paikka, jonne on helppo tulla; oli kyseessä sitten askarruttava pulma tai kutkutteleva unelma! Ohjaamossa nuorta kuunnellaan, kunnioitetaan ja kannustetaan kohti hänen tavoitteitaan.

Ohjaamo-hankkeessa haluttiin myös kehittää nuorten palveluverkostojen monialaista osaamista yhdistävää ”ohjaamomaista työotetta”, jolloin nuori asiakkaana tulee palveltua tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Ohjaamossa nuorten palvelut on koottu yhteen paikkaan, helposti nuorten saataville. Verkoston yhteisenä tahtotilana oli luoda pysyvä nuorten ohjauksen palvelu- ja toimintamalli, jossa korostuu moniammatillinen osaaminen.


viiva.png
Syyskuussa 2018 saatiin kuulla hyviä uutisia ja Ohjaamo-toiminta vakinaistettiin osaksi Rovaniemen nuorten palveluita vuoden 2019 alusta lähtien! Yhdessä tekeminen nuorten asioiden edistämiseksi jatkuu.

Ohjaamo Rovaniemen arvoja ovat nuorilähtöisyys, joka tarkoittaa sitä, että Ohjaamossa nuoret nähdään oman elämänsä asiantuntijoina, sekä osallisina kaikessa nuorten asioihin liittyvässä päätöksenteossa sekä kehittämistyössä. Ohjaamon periaatteena on kynnyksettömyys; Ohjaamoon on jokaisen nuoren helppo tulla ja ottaa yhteyttä. Ohjaamossa käymisen on tarkoituksena selkeyttää nuoren tilannetta.

Ohjaamo on myös yhdessä tekemisen alusta. Nuorten kanssa työskentelevät yhteiskumppanit ovat tärkeä osa Ohjaamoa, joten Ohjaamomaisessa työotteessa korostuu verkostomaisuus.