Parkkitoiminta

Parkkitoiminta on nuorisotyöllisin menetelmin järjestettyä kuntouttavaa työtoimintaa tai työkokeilua työttömille alle 29-vuotiaille nuorille. Toiminnalla tuetaan ja vahvistetaan nuorten takaisin pääsyä koulutuksen ja työelämän piiriin, vahvistetaan nuorten itsetuntoa ja omien kykyjen hyödyntämistä työelämässä sekä tuetaan nuorten työelämä- ja arjenhallintataitoja. Parkkien teemat muotoutuvat nuoria kiinnostavista aiheista ja teemoista. Parkkitoimintaa toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin nuorisopalveluiden, sosiaalitoimen, TE-keskuksen sekä Rovaniemen Nuorten Ohjaamon kanssa. Parkkitoiminnassa nuoret ohjautuvat joko sosiaalitoimen kautta kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun TE-keskuksen kautta. 

Päivitetty 1.9.2017

Yhteystiedot
Nimi: Rautio Tero
Nimike: Etsivän nuorisotyön koordinaattori
Puhelin: 0163222083
Matkapuhelin: 0505934019
Tehtävä: Etsivän nuorisotyön alueellinen koordinaattori
Nimi: Laakso Jenni
Nimike: Etsivän nuorisotyön koordinaattori
Puhelin: 0163228473
Matkapuhelin: 0405042958
Tehtävä: asiakastyö, ankkuritoiminta, peruskoulut, jalkautuminen