Nuorten tieto- neuvontapalvelut

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut ovat yksi Rovaniemen nuorisopalveluiden palvelumuoto alle 29-vuotiaille nuorille. Tieto ja neuvontapalveluilla annetaan nuorille apua, tukea ja tietoa erilaisista nuoren elämään liittyvissä ja nuoria kiinnostavissa kysymyksissä.

Nuorisotiedotusta, neuvontaa ja ohjausta toteutetaan alueellisessa työssä nuorisotiloilla, nuorisotiedotuspiste Popparissa kauppakeskus Revontulessa, verkkotiedotuksena sekä erilaisilla messsuilla ja tapahtumissa.  

Palveluilla tuetaan nuorten kasvua, itsenäistymistä ja hyvinvointia, autetaan nuoria ratkaisemaan elämässään eteen tulevia kysymyksiä tarjoamalla luotettavaa, ajantasaista, asianmukaista ja ymmärrettävää tietoa. Tieto ja neuvontapalveluiden tarkoituksena on myös tiedottaa nuorille heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. 

Palveluiden periaatteena on vuorovaikutus, luotettavuus, luottamuksellisuus, asia-, asiakaskeskeisyys, maksuttomuus, tasapuolisuus, puolueettomuus, ymmärrettävyys ja ammattitaitoinen henkilökunta. 

Rovaniemen nuorisopalveluiden nuorten tieto ja neuvontapalveluiden lähtökohtana ovat Euroopan nuorisotiedotus- ja neuvontajärjestön ERYICAn periaatteet.

Tieto ja neuvontatyön toimintamuotoja ovat: 

-Ryhmille suunnatut infot 

-Vertaistiedottaminen

-Verkkotiedottaminen

-Verkossa tapahtuva ohjaus ja neuvonta

-Jalkautuvat tieto palvelut, esim. erilaiset messut, tapahtumat

-Yksilötyö 

-Tieto ja neuvontatyön erilaiset menetelmät tapahtumissa, ryhmissä, kouluilla, kuten pelilliset menetelmät, toiminnalliset menetelmät.  

Päivitetty 13.8. 2019

Yhteystiedot
Nimi: Ojuva Hanne
Nimike: Nuorisotoiminnan koordinaattori
Puhelin: 0163228611
Matkapuhelin: 0407167693
Tehtävä: nuorten ohjaus, neuvonta ja tiedotuspalvelut, kulttuurinen nuorisotyö, kansainvälinen nuorisotyö, kehittämishankkeet

Poppari Kauppakeskus Revontuli

Käyntiosoite Koskikatu 27 B 96100 Rovaniemi
www-osoite: https://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Nuti/Nuorisopalvelut/Alueelliset-palvelut/Poppari
Lisätiedot: Aukioloajat: ma-ke 12.00-20.00 to-pe 14.00-20.00

Yksiköt
Nimi: Ikonen Mari
Nimike: Nuoriso-ohjaaja
Puhelin: -
Matkapuhelin: 0505688706
Tehtävä: Nuortentila Poppari, Nuorten tiedotus, neuvonta ja ohjauspalvelut, avoin nuorisotoiminta, kauppakeskus nuorisotyö
Nimi: Ekonoja Nina
Nimike: Nuoriso-ohjaaja
Puhelin: 0163228601
Matkapuhelin: 0400359046
Tehtävä: Nuorisotiedotuspiste Poppari, järjestöyhteistyö, kansainvälinen nuorisotyö, yhdenvertaisuus, ihmisoikeuskasvatuksen kouluttaja, monikulttuurinen nuorisotyö
Nimi: Pehkonen Teemu
Nimike: Nuoriso-ohjaaja
Puhelin: 0163228606
Matkapuhelin: 0408360011
Tehtävä: Nuortentila Poppari, Nuorten tiedotus, neuvonta ja ohjauspalvelut, avoin nuorisotoiminta, kauppakeskus nuorisotyö
Nimi: Capey Johanna
Nimike: Jope-ohjaaja
Puhelin: 0163228607
Matkapuhelin: 0401993208
Tehtävä: joustava perusopetus Korkalovaara