Ankkuri toiminta

Ankkuri toimintamalli on alle 18- vuotiaiden rikoskierteeseen sekä lähisuhde- ja perheväkivallan katkaisemiseen kehitetty toimintamalli. Mallissa panostetaan varhaiseen puuttumiseen kohtaamalla nuori ja hänen perheensä sekä perehtymällä nuoren elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Myös lähisuhde- ja perheväkivaltaan puututaan ja koko perhettä autetaan. Tarvittaessa nuoret ja perheet ohjataan heidän tarvitsemansa jatkoavun ja tuen piiriin. 

Ankkurimallissa eri viranomaiset työskentelevät yhdessä. Ankkuri tiimien kokoonpano muodostuu poliisin, sosiaalityöntekijän ja tapauskohtaisen harkinnan mukaan terveydenhoitajan, päihdetyöntekijän tai nuorisotyöntekijän muodostamasta ryhmästä. He tekevät yhteistyötä tuoden kukin ammattiosaamisensa ja taustaorganisaatioidensa tuen ja osaamisen tiimin käyttöön. 

Ankkuritoimintaa on toteutettu Rovaniemellä vuodesta 2014.

Yhteystiedot
Nimi: Laakso Jenni
Nimike: Etsivän nuorisotyön koordinaattori
Puhelin: -
Matkapuhelin: 0406765311
Tehtävä: asiakastyö, ankkuritoiminta, peruskoulut, jalkautuminen