Kohdeavustus

Kohdeavustusta myönnetään nuorten omille toimintaryhmille sekä rovaniemeläisille nuoriso- ja asukasyhdistyksille nuorisotoiminnan järjestämiseen. Kohdeavustus on kertaluonteinen ja sitä myönnetään jonkin erityisen, tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman tai toiminnon toteuttamista varten. 

Kohdeavustusta voi hakea etukäteen ennen hankkeen / toiminnon toteuttamista.  Kohdeavustus maksetaan jälkikäteen toteutuneen hankkeen / toiminnon menotositteita vastaan, kuitenkin enimmillään myönnetty summa. Kohdeavustus maksetaan hakijan pankkitilille. Kohdeavustuksen menotositteet tulee toimittaa hallintosihteeri Sanna Laineelle, sanna.laine@rovaniemi.fi 

Kohdeavustus on haettavana ympäri vuoden alla olevalla sähköisellä lomakkeella. Lisäohjeet avustuksen hakemiseen löytää avustusohjesäännöstä.

Päivitetty 15.2.2019 

Nuorisojärjestöjen kohdeavustushakemus