Koulunuorisotyö

Rovaniemellä toteutetaan koulun ja nuorisopalveluiden yhteistyönä koulunuorisotyötä. Yhteistyö on luontevaa, koska koulu ja nuorisotyö ovat molemmat tahoja, jotka tukevat koteja lasten ja nuorten kasvatustyössä.

Koulunuorisotyötä tehdään pääasiassa yläkouluilla, mutta tarpeen ja resurssien mukaan myös alakouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa. Koulun toimintaa ja kouluviihtyvyyttä tuetaan ja kehitetään nuorisotyöllisin menetelmin, esimerkiksi eri teemoja käsittelevien toiminnallisten oppituntien avulla (päihdekasvatus, kiusaaminen, some, jne.). Tärkeää on nuoriso-ohjaajien säännöllinen läsnäolo kouluilla. Heidän roolinsa ja vastuunsa koululla ei ole niin tarkkaan määritelty kuin muulla henkilökunnalla, minkä vuoksi nuoren voi olla helpompi lähestyä heitä monenlaisten asioiden tiimoilta.

Koulunuorisotyön päätavoitteena on hyvinvoiva, aktiiviseksi kansalaiseksi kasvava nuori.

Siihen pyritään 

> tukemalla ja kehittämällä yhteisöllisyyttä,
> lisäämällä osallisuutta/osallistumista, innostamalla ja aktivoimalla,
> ennaltaehkäisevällä työllä ja varhaisella puuttumisella.

 

Päivitetty 31.8.2017 

 
Yhteystiedot
Nimi: Savela Rauno
Nimike: Nuorisotoiminnan koordinaattori
Puhelin: 0163228612
Matkapuhelin: 0405511361
Tehtävä: alueellinen nuorisotyö, osallisuustoiminta ja koulunuorisotyö, lasten ja nuorten loma-ajantoiminta