Tietoa hankkeesta

Huhtikuussa 2015 käynnistimme Rovaniemen Nuorten Ohjaamolla työn alle 30-vuotiaiden nuorten yksilöllisen ja kokonaisvaltaisen palveluohjauksen sekä palveluiden monialaisen palvelumallin rakentamiseksi. Ohjaamoon on helppo tulla; ohjaamolaiset neuvovat ja ohjaavat kaikenlaisia nuoria mutkattomasti ja kokonaisvaltaisesti. Työtä tehdään kumppanuusverkostossa olemassa olevia palveluja hyödyntäen ja uusia kehittämällä yritys- ja järjestösektorilla.

Valmistelu- ja rakentamistyötä toteutetaan Ely - keskuksen myöntämällä ESR - rahoituksella ja Rovaniemen kaupungin lisäksi hankkeen osatoteuttajina ovat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä ja Nuorten Ystävät ry.

 

Ohjaamo Rovaniemi nuorten palveluiden uudenlaisen toimintamallin kokoajana

Vuoden 2018 loppuun kestävällä hankerahoituksella suunnitellaan ja pilotoidaan monitoimijainen ja –menetelmällinen palvelumalli , jota ohjaamossa koordinoidaan ja jalkautetaan yli sektorirajojen pysyväksi toiminnaksi. Palvelumallissa otetaan huomioon nykyiset palvelut, mitä nuorille on saatavilla. Tavoitteena on kehittää monialaista osaamista yhdistävä työote ja valmentava palveluohjaus, jossa nuori asiakkaana tulee palveltua tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti nuorta kuunnellen, kunnioittaen ja kannustaen.

Julkisen hallinnon toimijoiden sekä työantajien lisäksi hankkeen aikana kehitetään ja tehdään yhteistyötä myös vahvasti yritys- ja järjestösektorilla. Toimenpiteinä ovat palveluiden, yhteistyön muotojen, alan osaamisen ja tietojärjestelmien kehittäminen sparraavilla työryhmillä, koulutuksilla ja yhteisillä tapahtumilla.

Hankkeen tuloksena saadaan Rovaniemen kaupungille pysyvä nuorten ohjauksen palvelu- ja toimintamalli, sekä yhteneväisiä toimintatapoja tukeva asiakkaan palvelusuunnitelma kuntakokeilulain mukaisesti.

Lue lisää hankkeesta!