• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Voimaa vanhuuteen

Vuonna 2017 Rovaniemen kaupunki valittiin Ikäinstituutin mentoroimaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Mentoroinnin pituus on kolme vuotta, ja sen tavoitteena on kehittää ja lisätä iäkkäille tarkoitettua liikuntaneuvontaa, lihasvoima- ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa ja arkiliikunnan mahdollisuuksia sekä ulkoilua. Päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten matalankynnyksen liikuntaa, ja juurruttaa hyviksi havaittuja tapoja toimintaan.

Hanke toteutetaan poikkisektorisena yhteistyönä. Ohjausryhmämme on työryhmä, jonka tehtävänä on viedä hanketta eteenpäin poikkisektorisena yhteistyönä, Ikäinstituutin mentoroinnin tuella. Yhteistyöryhmässä on toimijoita mukana mm. Rovaniemen kaupungin vapaa-ajan palveluista ja liikuntapalveluista sekä kansalaisopistosta, Rovaniemen kaupungin perusturvasta ja kuntoutuksesta, Rovaniemen eläkeläisten yhteisjärjestö ry:stä (REY), Rovaniemen seurakunnasta sekä Rovaniemen Neuvokkaasta.

Ilmoittaudu 75+ kohderyhmälle suunnattuun matalankynnyksen maksuttomaan toimintaan,
Tasapainoryhmät - 4 ryhmää
Voimavalmennus - 2 ryhmää
Lisätiedot, täältä: Voimavalmennus ja Tasapaino info ikäihmisille.pdf

Punttimummo print.jpg

Yhteystiedot

Liikuntakoordinaattori
Tommi Kanala
016 322 8805
040 545 6671
etunimi.sukunimi(at)rovaniemi.fi

 

Voimaa vanhuuteen Rovaniemi.jpg