• Palvelut
 • Hakemisto
 • A
 • B
 • E
 • F
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • V
 • Y
 • Ä
Liikunta ja vapaa-aika
Turvallisuusohjeita kaupungin kelkkareiteille

Rovaniemellä on laaja kelkkareittiverkosto. Reittejä on tällä hetkellä käytössä noin 1100 km. Runko- ja taajamareitit ovat lähinnä kuntakeskuksia yhdistäviä kelkkauria, joita hoidetaan koneella lanaamalla kelkkailukauden aikana kunnossapito-ohjelman mukaan. Osa näistä on myös ns. virallisia kelkkareittejä, joilla liikuttaessa noudatetaan Tieliikennelakia.

Näillä kaikilla runkoreiteillä ja muilla reittiosuuksilla on yhteisenä tekijänä se, että ne kulkevat usein kaukana asutuksista, huoltoasemista – ja pisteistä ja tieverkosta Tällöin kelkkaturvallisuus on tärkeä pitää kaikkien urilla ja reiteillä liikkujien mielessä.

Kevään nopea eteneminen saattaa myös haurastuttaa jään vaarallisen ohueksi ja sulattaa avantoja vesistöalueille, joten kelkkailu em. reittiosuuksilla vaatii suurta tarkkaavaisuutta.

Näillä seuraavilla linkeillä on runsaasti hyödyllisiä ohjeita ja sekä pitemmille että lyhyemmille kelkkaretkille. Nämä turvallisuusohjeet ja ”käyttäytymisäännöt” on laatinut Lapin Moottorikelkailijoiden pitkänlinjan kelkkamies Matti Rautavaara.

 

Liitetiedostot ja formaatit